HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2018
  • Cilt: 2
  • No: 1

GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK SINIF VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Kübra AYTEKİN USKUN ,  Osman ÇİL, 

 

Bu nitel araştırmada sınıf ve matematik öğretmenlerinin Gerçekçi Matematik Eğitimi yaklaşımına yönelik görüş ve önerileri incelenmiştir. Katılımcılar amaçlı örneklem metotlarından olan ölçüt örneklem yöntemi ile seçilen 13 sınıf ve 14 matematik öğretmeninden oluşmaktadır.  Olgubilim çalışma deseni benimsenmiş bu çalışmada veriler betimsel içerik analizi metodu ile incelenmiştir. Sınıf ve matematik öğretmenleri Gerçekçi Matematik Eğitimi yaklaşımı ile matematik dersinin daha somut, anlaşılır ve ilgi çekici hale geleceğini belirtmiş ve buluş yöntemi ile öğretim yapmanın öğrenmende kalıcılığı artıracağını vurgulamışlardır.  Sınıf ve matematik öğretmenleri Gerçekçi Matematik Eğitimi yaklaşımına yönelik hizmet içi eğitim alma isteklerini belirtmiş ve bu yaklaşıma yönelik ders kitapları ve materyaller hazırlanmasının önemini dile getirmişlerdir.  Sınıf ve Matematik öğretmenleri Gerçekçi Matematik Eğitimi yaklaşımı ile ders anlatmanın fazla zaman alabileceğini sıklıkla vurgulamışladır. Öğretmenlerin müfredatın yoğunluğuna yönelik olan kaygılarını göz önünde bulunduran araştırmacılar 2018 Matematik Dersi Programının ve ortaöğretime yerleştirme sınavlarının Gerçekçi Matematik Öğretimi yaklaşımına göre incelenmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Anahtar Kelime: Matematik Öğretimi,  Gerçekçi Matematik Eğitimi,  Matematikleştirme,  Sınıf Öğretmeni Matematik Öğretmeni

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder