HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 1
  • No: 1

AİLEDEN ÇOCUĞA SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ: UYGULAMA ÖRNEĞİ

Hatice TÜRE,  Handan DEVECİ , 

Sosyal bilgiler dersinde çeşitli bilgi, beceri ve değerleri çocuklara kazandırmak için öğretme-öğrenme süreçlerinde toplumsal kaynaklardan yararlanmak önemli görülmektedir. Aile, sosyal bilgiler dersinde yararlanılması gereken toplumsal kaynakların en önemlilerinden biridir. Sosyal bilgiler dersi çocukları yaşama hazırlayan bir ders olma işlevine sahip olduğu için derste öğrenilenlerin günlük yaşama yansımasını sağlamak amacıyla derse aile katılımı sağlanması gerekmektedir. Aile katılımı, çocuğun okulda öğrendiği bilgi, beceri ve değerleri günlük yaşama aktarabilmesi ve devamlılığını sağlayabilmesi için ailenin öğretim etkinliklerine planlı olarak katılımının sağlanmasıdır. Bu çalışma, sosyal bilgiler dersinde aile katılımı sağlamanın önemine ilişkin dikkat çekmek amacıyla tasarlanan aile katılımı sağlamaya yönelik bir uygulama örneğinden oluşmaktadır. Çalışmada, bu uygulama örneğine yönelik oluşturulan ders planı, aile ve öğrenci yönergeleri sunulmuştur. Ayrıca uygulama örneğine yönelik olarak etkinlik esnasında çekilen video dökümü, öğrenci anekdot kayıtları, öğrenci görüşmelerinden elde edilen veriler ve aile işbirliği defterlerinde yer alan aile görüşleri doğrudan alıntı biçiminde verilmiştir. Sosyal bilgiler dersine aile katılımı sağlanarak öğrencilerin akademik başarılarının artmasına, sorumluluk bilinci ile özgüveninin gelişimine, aile ilişkilerinin güçlenmesine ve ailelerin bireysel gelişimlerine katkı sağlanabilir.

Anahtar Kelime: Sosyal bilgiler,  aile katılımı,  uygulama örneği

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder