HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 1
  • No: 1

VATANSEVERLİK DEĞERİNE YÖNELİK İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Fatma AK TEFEK,  Bayram TAY, 

Hayat bilgisi dersi kapsamını oluşturan düşünce ve değerler hayat bilgisi öğretim programlarında kişisel nitelikler ya da değerler başlığı altında ele alınmaktadır. Hayat bilgisi dersi ile kazandırılması öngörülen değerlerden biri de vatanseverliktir. Vatanseverlik bireyin ülkesine kuvvetli bir bağ ile bağlı olmasına, onu koruma, geliştirme ve onun ilelebet varlığını sürdürmesine kendini adamış olma ile ilgilidir. Bu araştırmanın temel amacı, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin yazılı ifadeler ve resimli betimlemeler ile vatanseverlik değerini nasıl ifade ettiklerinin tespit edilmesidir. Betimsel yöntemin kullanıldığı araştırmada veriler bir adet açık uçlu soru ve bu soru ile ilgili bir adet resim çiziminden oluşan veri toplama formu ile toplanmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme tekniği ile oluşturulan örneklem, Kırşehir ili Kaman ilçesindeki 5 ilkokulun 3. sınıf öğrencilerinden oluşturulmuş ve araştırma sürecine toplam 166 öğrenci katılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için içerik analizi ve görsel analiz tekniği işe koşulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre şu sonuçlara ulaşılmıştır: Vatanseverlik; “vatanı sevmek”, “vatan için canını feda edebilmek”, “vatanı korumak”, “vatanı Atatürk’ün sevdiği gibi sevmek” ve “milletini sevmek” şeklinde yazılı olarak betimlenmiştir. Vatanseverlik;“vatanı korumak”, “bayrağımızı sevmek, istiklal marşımızı coşkuyla söylemek”, “vatan için canını feda edebilmek”, “vatanı Atatürk’ün sevdiği gibi sevmek”, “vatan sevgisi”  ve “millî bayramları kutlamak” ile ilgili resimlerle tasvir edilmiştir.  

Anahtar Kelime: Hayat bilgisi,  değer,  vatanseverlik

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder