HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2018
  • Cilt: 2
  • No: 2

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM: BİR İÇERİK ANALİZİ

Adem BELDAĞ,  Nurseda TEYMUR, 

Bu çalışmanın temel amacı 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının çokkültürlü eğitim bağlamında incelenmesidir. Çalışma nitel bir araştırma yöntemlerine uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Bu doğrultuda yazılı materyallerin analizinde kullanılan dokuman inceleme tekniğinden yararlanarak 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı çok kültürlü eğitim kapsamında incelenmiştir. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında çokkültürlü eğitime ilişkin unsurları tespit emek için içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Böylece öğretim programında yer alan özel amaçlar, beceriler, değerler ve kazanımlar detaylı bir biçimde incelenmiş ve analiz edilmiştir. 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 7 öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırılmıştır. Özellikle “Kültür ve Miras” ve “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanlarındaki kazanımların çoğunun ve “Etkin Vatandaşlık” ve “İnsanlar Yerler ve Çevreler” öğrenme alanlarındaki kazanımların kısmen çok kültürlü eğitim ilkelerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Öğretim programlarında çokkültürlü eğitim ile ilgili anlayışın 2005 ten 2018’e farklılık göstermeden devam ettiği sonucuna ulaşılabilir.

Anahtar Kelime: Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Çokkültülülük Çokkültürlü eğitim

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder