Cilt 4 / Sayı 2 - 2020


MUSTAFA KILINÇ,  KIVANÇ UZUN 
KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMALARI İÇİN ÖNEMLİ BİR KAVRAM: HİZMET YÖNELİMİ
Tam Metin İndirilme 139       Özet Görüntülenme 148

CEYDA HAN,  MUSTAFA TÜRKYILMAZ 
MİYASE SERTBARUT’UN ROMANLARININ DEĞERLER AKTARIMI BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Tam Metin İndirilme 118       Özet Görüntülenme 111

Makale Gönder