Telif Hakkı Devir Formu

Yayınlanmak üzere Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)’ne gönderilen çalışmalar, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayıma kabul edilmemiş ve değerlendirilmek üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.

Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)’ne gönderilen çalışmalar için yazar ya da sorumlu yazar telif hakkından feragat ettiğini ve “Telif Hakkı Devir Formu” doldurularak telif hakkını Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)’ne devrettiğini belgelemek zorundadır. Bunun için “Telif Hakkı Devir Formu” belgesi doldurulmalı, yazar ya da sorumlu yazar tarafından ıslak imza ile imzalanmalı ve taranarak sisteme yüklenmelidir.

Telif hakkı devir formunu indirmek için tıklayınız.


Makale Gönder