Etik İlkeler

Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal) Yazar ya da Yazarlarının Sorumlulukları

 1. Yazar(lar), Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)’ne özgün çalışmalarını göndermelidirler.
 2. Yazar(lar), yayınlanmamış çalışmalarını sunmalıdırlar.
 3. Aynı anda birden fazla dergiye çalışma göndermek etik dışıdır.
 4. Herhangi bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir.
 5. Makalenin geliştirilmesinde kullanılan veri kaynaklarının doğruluğunu kabul eder.
 6. Makalenin yayınlanmasından sonra bulunan tüm hatalar derhal Editöre bildirilmelidir.

 

Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal) Hakem ya da Hakemlerinin Sorumlulukları

 1. Bütün makalelerin, cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık, siyasi aidiyet ve değerler ne de yazarların paradigma yönelimlerine bakılmaksızın yazının entelektüel içeriğine dayalı olarak adil bir şekilde gözden geçirilmesi.
 2. İnceleme sürecinde gözlemlenen çıkar çatışmasının Editöre bildirilmesi gerekir.
 3. Makaleyle ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması.
 4. Yazının reddedilmesine neden olabilecek herhangi bir bilginin Editöre bildirilmesi zorunludur.

 

Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal) Editör ve Editör Kurulunun Sorumlulukları

 1. Yayınlanan tüm materyallerin bir şekilde akran tabanlı inceleme sürecine tabi tutuldukları.
 2. Bütün makalelerin, cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık, siyasi aidiyet ve değerler ne de yazarların paradigma yönelimlerine bakılmaksızın yazının entelektüel içeriğine dayalı olarak adil bir şekilde değerlendirilmesi.
 3. Makalelere ait bu bilgileri gizli tutmak.
 4. Makalelere ilişkin gözlemlenen çıkar çatışmasını açıklanmak zorundadır.
 5. Editör kurulu, makalenin değerlendirmesini, dergi editör kurulu politikalarını ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlallerine karşı hukuki kısıtlama üzerine yazılmış yayınlar için yayın kararlarının alınması sorumluluğunu üstlenir.


Makale Gönder