Editör Kurulu

Editör

Doç. Dr. Bayram TAY

 

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Erhan GÜNEŞ

 

Alan Editörleri

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Uğur BAŞARMAK

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

 

Eğitim Programları ve Öğretimi

Doç. Dr. Muhittin ÇALIŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Bengisu KOYUNCU

 

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Prof. Dr. Engin KARADAĞ

 

Fen Bilgisi Eğitimi

Doç. Dr. Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER

Dr. Öğr. Üyesi Adem TAŞDEMİR

Matematik Eğitimi

 

 

Müzik Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KILINÇER

 

Okul Öncesi Eğitimi

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doç. Dr. Dilek GENÇTANIRIM KURT

Dr. Öğr. Üyesi Haktan DEMİRCİOĞLU

 

Sınıf Eğitimi

Doç. Dr. Kasım YILDIRIM

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doç. Dr. Zafer KUŞ

 

Tarih Eğitimi

Prof. Dr. Kadir ULUSOY

 

Türkçe Eğitimi

 

 

Dil Editörü (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Menderes ÜNAL

 

Sekreterya

Arş. Gör. Murat BAŞ

 

Dizgi Sorumluları

Bayram KALEM

Gamze CEBECİ

Serpil PEKTAŞ


Makale Gönder