|  e-ISSN: 2618-589X

Most Downloaded

Active Learning in Higher Education from the Perspectives of Faculty Members

Elif İLHAN

ss. 382 - 405   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.10   |   Okunma Sayısı: 5  |  İndirilme Sayısı: 31

Comprasion of 2009 and 2017 Life Science Course Curricula

Şükran UÇUŞ-GÜLDALI

ss. 76 - 98   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2017.482.05   |   Okunma Sayısı: 5  |  İndirilme Sayısı: 28

The Perspectives of Elementary School and Mathematics Teachers Towards Realistic Mathematics Education

Kübra AYTEKİN-USKUN & Osman ÇİL

ss. 25 - 45   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2018.483.02   |   Okunma Sayısı: 2  |  İndirilme Sayısı: 28

Matematiğin Tarihsel Gelişimi ve Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanılması

Murat BAŞ

ss. 1 - 22   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2019.485.01   |   Okunma Sayısı: 2  |  İndirilme Sayısı: 28

Kavramsal Değişim Metinlerinin Kavram Öğretimindeki Rolü: Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanı

Elif MERAL

ss. 146 - 174   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.02   |   Okunma Sayısı: 6  |  İndirilme Sayısı: 27

A Comparison of Perceived and Observed Developmental Stages among Children in the Age Range of 0–6 Years

Nimet GÜNEŞ & Haktan DEMİRCİOĞLU

ss. 70 - 94   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2021.489.04   |   Okunma Sayısı: 1  |  İndirilme Sayısı: 26

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersinde Model Oluşturma Etkinlikleri Temelli STEM Yaklaşımı Uygulamalarının İncelenmesi

Samet DEMİR & Metin DEMİR

ss. 207 - 251   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.04   |   Okunma Sayısı: 4  |  İndirilme Sayısı: 26

From Family to Child in Social Studies Education: Practice Example

Hatice TÜRE & Handan DEVECİ

ss. 1 - 21   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2017.482.01   |   Okunma Sayısı: 5  |  İndirilme Sayısı: 25

Ortaokul Öğrencilerinin Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumları

Süleyman ARSLANTAŞ, Tuğba PÜRSÜN & Mevlüt AYDOĞMUŞ

ss. 134 - 157   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2021.489.07   |   Okunma Sayısı: 2  |  İndirilme Sayısı: 25

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretiminde Eğitsel Oyun Yazılımı Destekli Öğretimin Öğrencilerin Başarıları Üzerindeki Etkisi

Halil Erbil GÜNER, Mustafa YAĞCI & Akif AZAK

ss. 118 - 133   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2021.489.06   |   Okunma Sayısı: 0  |  İndirilme Sayısı: 25