|  e-ISSN: 2618-589X

Most Downloaded

The Correlation Between The Media and Digital Literacy Levels of Pre-Service Social Studies Teachers

Tuğba KAFADAR

ss. 329 - 345   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.08   |   Okunma Sayısı: 18  |  İndirilme Sayısı: 101

Active Learning in Higher Education from the Perspectives of Faculty Members

Elif İLHAN

ss. 382 - 405   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.10   |   Okunma Sayısı: 15  |  İndirilme Sayısı: 95

Eğitim Teknolojisi Kavramıyla İlgili Ortaokul Öğretmenlerinin Zihinsel Modelleri

Feyza ZEYTİNLİ & Gulay EKİCİ

ss. 99 - 121   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.491.05   |   Okunma Sayısı: 9  |  İndirilme Sayısı: 89

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersinde Model Oluşturma Etkinlikleri Temelli STEM Yaklaşımı Uygulamalarının İncelenmesi

Samet DEMİR & Metin DEMİR

ss. 207 - 251   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.04   |   Okunma Sayısı: 13  |  İndirilme Sayısı: 89

Ortaokul Öğrencilerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Yöntemi ile Bilgisayarca Düşünme, Problem Çözme Becerileri ve Araştırma-Sorgulamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Uğur BAŞARMAK, Emre ÇAM & Hurşit Cem SALAR

ss. 429 - 461   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.12   |   Okunma Sayısı: 9  |  İndirilme Sayısı: 87

A Phenomenological Analysis on the Phenomenon of Social Justice

Gül TUNCEL

ss. 494 - 521   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.14   |   Okunma Sayısı: 3  |  İndirilme Sayısı: 85

Kavramsal Değişim Metinlerinin Kavram Öğretimindeki Rolü: Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanı

Elif MERAL

ss. 146 - 174   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.02   |   Okunma Sayısı: 25  |  İndirilme Sayısı: 82

The Effect of Creative Dance on Spatial Thinking, Mental Rotation

Bengisu KOYUNCU

ss. 122 - 145   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.01   |   Okunma Sayısı: 14  |  İndirilme Sayısı: 79

Ergenlerin Mutluluk ve Okulda Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi

Önder BALTACI & Ömer Faruk AKBULUT

ss. 24 - 50   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2021.489.02   |   Okunma Sayısı: 7  |  İndirilme Sayısı: 78

Afetler ve Çevre Sorunları Konularının Öğretiminde Öğrenme Amaçlı Yazmanın Rolü: Karma Bir Araştırma

Fatih KAYAALP

ss. 346 - 381   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.09   |   Okunma Sayısı: 11  |  İndirilme Sayısı: 76