|  e-ISSN: 2618-589X

Top Ranked Articles

Active Learning in Higher Education from the Perspectives of Faculty Members

Elif İLHAN

pp. 382-405   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.10   |  Number of Views: 9  |  Number of Download: 64

Volume 6, Issue 2

The Correlation Between The Media and Digital Literacy Levels of Pre-Service Social Studies Teachers

Tuğba KAFADAR

pp. 329-345   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.08   |  Number of Views: 9  |  Number of Download: 59

Volume 6, Issue 2

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersinde Model Oluşturma Etkinlikleri Temelli STEM Yaklaşımı Uygulamalarının İncelenmesi

Samet DEMİR & Metin DEMİR

pp. 207-251   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.04   |  Number of Views: 5  |  Number of Download: 58

Volume 6, Issue 2

Eğitim Teknolojisi Kavramıyla İlgili Ortaokul Öğretmenlerinin Zihinsel Modelleri

Feyza ZEYTİNLİ & Gulay EKİCİ

pp. 99-121   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.491.05   |  Number of Views: 0  |  Number of Download: 54

Volume 6, Issue 1

Kavramsal Değişim Metinlerinin Kavram Öğretimindeki Rolü: Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanı

Elif MERAL

pp. 146-174   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.02   |  Number of Views: 11  |  Number of Download: 54

Volume 6, Issue 2

more...