|  e-ISSN: 2618-589X

Orjinal Araştırma Makalesi | Türk Akademik Yayınlar Dergisi 2021, Cil. 5(1) 1-23

Türkiye’de Matematik ve Fen Eğitiminde Karşılaştırmalı Eğitim Konusunda Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Tematik Analizi

Musa SADAK Semahat İNCİKABI & Oya PEKTAŞ

ss. 1 - 23   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2021.489.01   |  Makale No: tay journal.2021.001

Yayın tarihi: Haziran 28, 2021  |   Okunma Sayısı: 0  |  İndirilme Sayısı: 65


Özet

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de Matematik ve Fen Eğitiminde karşılaştırmalı eğitim konusunda yapılan lisansüstü tez çalışmalarının tematik olarak niteliklerini ortaya koyabilmektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında bulunan 23’ü Fen Eğitimi, 37’si de Matematik Eğitimi alanlarında olmak üzere toplam 60 lisansüstü tez çalışması incelenmiştir. Araştırmanın bulguları, incelenen tez çalışmalarının özellikle son 10 yılda yoğunlaştığını, kullanılan örneklem olarak ortaokul ve lise seviyesinin ön plana çıktığı, Türkiye ile karşılaştırılan ülkeler anlamında Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinin çoğunlukta olduğu, yaklaşım olarak yatay ve nitel yaklaşımların daha sıklıkla kullanıldığı, veri toplama aracı olarak çoğunlukla ders kitapları ve uluslararası sınavların tercih edildiği, araştırma deseni olarak da doküman analizi yöntemsel deseninin ön plana çıktığını göstermektedir. Elde edilen bulgular, ilgili alan yazın doğrultusunda tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı eğitim, Matematik eğitimi, Fen eğitimi, Lisansüstü tez çalışmaları, Doküman analizi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
INCIKABI, M.S.S. & PEKTAS, O. (2021). Türkiye’de Matematik ve Fen Eğitiminde Karşılaştırmalı Eğitim Konusunda Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Tematik Analizi . Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 5(1), 1-23. doi: 10.29329/tayjournal.2021.489.01

Harvard
INCIKABI, M. and PEKTAS, O. (2021). Türkiye’de Matematik ve Fen Eğitiminde Karşılaştırmalı Eğitim Konusunda Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Tematik Analizi . Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 5(1), pp. 1-23.

Chicago 16th edition
INCIKABI, Musa SADAK Semahat and Oya PEKTAS (2021). "Türkiye’de Matematik ve Fen Eğitiminde Karşılaştırmalı Eğitim Konusunda Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Tematik Analizi ". Türk Akademik Yayınlar Dergisi 5 (1):1-23. doi:10.29329/tayjournal.2021.489.01.

Kaynakça
  1. Akyüz, G. (2014). The effects of student and school factors on mathematics achievement in TIMSS 2011. Egitim ve Bilim, 39(172), 150-162. [Google Scholar]
  2. Altbach, P. G. & Kelly, G. P. (1986). Introduction: Perspectives on comparative education. In Altbach, P. G. & Kelly, G. P. (Eds.), New approaches to comparative education (1-10). The University of Chicago Press. [Google Scholar]
  3. Anderson, J. O., Lin, H. S., Treagust, D. F., Ross, S. P. & Yore, L. D. (2007). Using large-scale assessment datasets for research in science and mathematics education: Programme for International Student Assessment (PISA). International Journal of Science and Mathematics Education, 5, 591–614. [Google Scholar]