|  e-ISSN: 2618-589X

Orjinal Araştırma Makalesi | Türk Akademik Yayınlar Dergisi 2021, Cil. 5(1) 51-69

Web 2.0 Destekli Kavramsal Karikatürün Başarı ve Tutuma Etkisi

Betül CAN & Ertuğrul USTA

ss. 51 - 69   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2021.489.03   |  Makale No: tay journal.2021.003

Yayın tarihi: Haziran 28, 2021  |   Okunma Sayısı: 7  |  İndirilme Sayısı: 74


Özet

Bu araştırmanın amacı, Fen bilimleri derslerinde Web 2.0 destekli kavramsal karikatürlerin kullanılmasının akademik başarı ve derse karşı tutum üzerindeki etkisini araştırmak ve öğrencilerin Web 2.0 destekli kavramsal karikatür kullanımı hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmada karma desen yöntemi kullanılmıştır. Araştırma modeli, test öncesi-test sonrası kontrol grubu modeli için uygun yarı deneysel bir tasarımdır. Nitel kısımda, öğrencilerin uygulama hakkındaki görüşleri yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile alınmıştır. Çalışmadaki nicel veriler başarı testi ve tutum ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Fen bilimleri dersi kapsamında 5.sınıfta okuyan toplam 30 öğrenci ile 4 hafta boyunca yürütülmüştür. Analiz sonucunda, test sonrası başarı ve tutum puanları açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırma sonucunda, Web 2.0 destekli kavramsal karikatürlerin öğrenciler üzerindeki etkisinin, öğrenciler için zor olan fen bilimleri gibi dersleri kavramsal karikatürler gibi görsellerle desteklemenin öğrencilerin dikkatini çekmeye ve öğrenmeyi kolaylaştırmaya etkisi olduğu düşünülebilir. Kavramsal karikatürlerin Web 2.0 ortamında kullanımı öğrencilere farklı gelmiştir. Web 2.0 destekli kavramsal karikatürleri kullanmanın birçok avantajı olduğundan, öğretmenlere diğer derslerde kullanmaları önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Web 2.0, Kavramsal karikatür, Fen bilimleri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
CAN, B. & USTA, E. (2021). Web 2.0 Destekli Kavramsal Karikatürün Başarı ve Tutuma Etkisi . Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 5(1), 51-69. doi: 10.29329/tayjournal.2021.489.03

Harvard
CAN, B. and USTA, E. (2021). Web 2.0 Destekli Kavramsal Karikatürün Başarı ve Tutuma Etkisi . Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 5(1), pp. 51-69.

Chicago 16th edition
CAN, Betul and Ertugrul USTA (2021). "Web 2.0 Destekli Kavramsal Karikatürün Başarı ve Tutuma Etkisi ". Türk Akademik Yayınlar Dergisi 5 (1):51-69. doi:10.29329/tayjournal.2021.489.03.

Kaynakça
  1. Young, J. R. (2002). Hybrid teaching seeks to end the divide between traditional and online instruction. The Chronicles of Higher Education, A33. [Google Scholar]
  2. Yurttadur, Ş. ve Pehlivan, M. (2020); Fen bilimleri dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin motivasyonlarına etkisi. Journal Of STEAM Education Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Eğitimi Dergisi, 3(2). [Google Scholar]