Editör

Prof. Dr. Bayram TAY
Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Erhan GÜNEŞ
Editör Yardımcısı

Dr. Murat BAŞ
  Alan Editörleri


  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi


  Doç. Dr. Uğur BAŞARMAK  Eğitim Programları ve Öğretimi


  Prof. Dr. Muhittin ÇALIŞKAN


  Dr. Öğr. Üyesi Bengisu KOYUNCU  Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi


  Prof. Dr. Engin KARADAĞ  Yabancı Dil Eğitimi

   Dr. Eda Başak HANCI AZİZOĞLU


  

  Fen Bilgisi Eğitimi


  Doç. Dr. Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER


  Doç. Dr. Adem TAŞDEMİR  Müzik Eğitimi


  Doç. Dr. Özlem KILINÇER  Görsel Sanatlar Eğitimi


  Dr. Öğr. Üyesi Sevgi KAYALIOĞLU  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


  Doç. Dr. Dilek GENÇTANIRIM KURT


  Doç. Dr. Haktan DEMİRCİOĞLU  Sınıf Eğitimi


  Prof. Dr. Kasım YILDIRIM  Sosyal Bilgiler Eğitimi


  Doç. Dr. Zafer KUŞ  Türkçe Eğitimi

  Doç. Dr. Dilek CERAN


  Dil Editörü (İngilizce)


  Doç. Dr. Menderes ÜNALSekretarya

Bayram IRMAKDizgi Sorumluları


  Bayram KALEM

  Fakı DANABAŞ
Yayın Danışma Kurulu

  Prof. Dr. Ahmet KILINÇ (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Ahmet NALÇACI (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi )


  Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Bahri ATA (Gazi Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Cemalettin İPEK (Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Erdoğan KAYA (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN (Gazi Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Hayati AKYOL (Gazi Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Handan DEVECİ (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Kadir KARATEKİN (Kastamonu Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Kadir ULUSOY (Mersin Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Kubilay YAZICI (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK (Gazi Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Mehmet TAŞDEMİR (Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Murat DEMİRBAŞ (Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Mustafa SAFRAN (Gazi Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Myunghui HONG (Seoul National Üniversitesi, Kore)


  Prof. Dr. Nihat ÇALIŞKAN (Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Refik TURAN (Gazi Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Şefika KURNAZ (Gazi Üniversitesi, Türkiye)


  Prof. Dr. Xun GE (Oklahoma Üniversitesi, ABD)


  Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)


  Doç. Dr. Adem TAŞDEMİR (Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)


  Doç. Dr. Canan LAÇİN ŞİMŞEK (Sakarya Üniversitesi, Türkiye)


  Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU (İnönü Üniversitesi, Türkiye)


  Doç. Dr. Filiz ZAİMOĞLU ÖZTÜRK (Ordu Üniversitesi, Türkiye)


  Doç. Dr. İhsan ÜNLÜ (Erzincan Üniversitesi, Türkiye)


  Doç. Dr. Michael HAMMOND (Warwick Üniversitesi, İngiltere)


  Doç. Dr. Menderes ÜNAL (Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)


  Yrd. Doç. Dr. Osman ÇİL (Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)


  Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk İSLİM (Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)


  Yrd. Doç. Dr. Wenxia WU (Eastern Virginia Medical School, ABD)


  Dr. Michele BERTANİ (Verona Üniversitesi, İtalya)

Hakem Kurulu

  Dr. A. Figen ERSOY (Anadolu Üniversitesi)                                              Dr. Abdulkerim KARADENİZ (Ahi Evran Üniversitesi)


  Dr. Adem BELDAĞ (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)                         Dr. Adem TAŞDEMİR (Ahi Evran Üniversitesi)


  Dr. Adnan ALTUN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)                                  Dr. Ahmet KILINÇ (Uludağ Üniversitesi)

  

  Dr. Ahmet NALÇACI (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi )      Dr. Ahmet ŞİMŞEK (İstanbul Üniversitesi)


  Dr. Ali ERSOY (Anadolu Üniversitesi)                                                        Dr. Ali MEYDAN (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)


  Dr. Alper KESTEN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)                                      Dr. Alper Murat ÖZDEMİR (Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)


  Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi)       Dr. Ayfer ŞAHİN (Ahi Evran Üniversitesi)


  Dr. Aykut Emre BOZDOĞAN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)                   Dr. Bahri ATA (Gazi Üniversitesi)


  Dr. Banu AKTÜRKOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)                  Dr. Barış ÇAYCI (Ömer Halisdemir Üniversitesi)


  Dr. Barış ÇİFTÇİ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)                        Dr. Barış KAYA (Bülent Ecevit Üniversitesi)


  Dr. Bayram TAY (Ahi Evran Üniversitesi)                                                   Dr. Bekir BULUÇ (Gazi Üniversitesi)


  Dr. Beytullah KAYA (Bülent Ecevit Üniversitesi)                     Dr. Bilal DUMAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)


  Dr. Bülent AKBABA (Gazi Üniversitesi)                           Dr. Bülent ÇUKUROVA (Dokuz Eylül Üniversitesi)


  Dr. Bülent DİLMAÇ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)                Dr. Canan LAÇİN ŞİMŞEK (Sakarya Üniversitesi)


  Dr. Cemalettin İPEK (Ahi Evran Üniversitesi)                       Dr. Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi)


  Dr. Çavuş ŞAHİN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)              Dr. Dilek GENÇTANIRIM (Ahi Evran Üniversitesi)


  Dr. Dursun DİLEK (Sinop Üniversitesi)                            Dr. Elif ALADAĞ (Adnan Menderes Üniversitesi)


  Dr. Emre ÜNAL (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)                Dr. Engin KARADAĞ (Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi)


  Dr. Eralp BAHÇIVAN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)               Dr. Erdoğan KAYA (Anadolu Üniversitesi)


  Dr. Erhan GÜNEŞ (Ahi Evran Üniversitesi)                        Dr. Erol KOÇOĞLU (İnönü Üniversitesi)


  Dr. Ertuğrul USTA (Necmettin Erbakan Üniversitesi)                 Dr. Ertuğrul TALU(Ahi Evran Üniversitesi)


  Dr. Fatih BEKTAŞ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)                Dr. Filiz ZAİMOĞLU ÖZTÜRK (Ordu Üniversitesi)


  Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)   Dr. Gülay EKİCİ (Gazi Üniversitesi)


  Dr. Hakan KOÇ (Cumhuriyet Üniversitesi)                         Dr. Halil İbrahim SAĞLAM (Sakarya Üniversitesi)


  Dr. Halil İbrahim YALIN (Gazi Üniversitesi)                         Dr. Halil TOKCAN (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)


  Dr. Handan DEVECİ (Anadolu Üniversitesi)                        Dr. Harun ER (Bartın Üniversitesi)


  Dr. Hasan Basri GÜNDÜZ (Yıldız Teknik Üniversitesi)                Dr. Hasan IŞIK (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)


  Dr. Hasret NUHOĞLU (Maltepe Üniversitesi)                       Dr. Hayati AKYOL (Gazi Üniversitesi)


  Dr. Hilmi DEMİRKAYA (Akdeniz Üniversitesi)                       Dr. İbrahim SARI (Dumlupınar Üniversitesi)


  Dr. İdris YILMAZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)                    Dr. İhsan ÜNLÜ (Erzincan Üniversitesi)


  Dr. İsmail ACUN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)                 Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU (Karadeniz Teknik Üniversitesi)


  Dr. Kadir KARATEKİN (Kastamonu Üniversitesi)                    Dr. Kadir ULUSOY (Mersin Üniversitesi)


  Dr. Kasım YILDIRIM (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)               Dr. Kubilay YAZICI (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)


  Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK (Gazi Üniversitesi)                       Dr. Mehmet TAŞDEMİR (Ahi Evran Üniversitesi)


  Dr. Menderes ÜNAL (Ahi Evran Üniversitesi)                       Dr. Michele BERTANİ (Verona Üniversitesi)


  Dr. Michael HAMMOND (Warwick Üniversitesi)                     Dr. Murat DEMİRBAŞ (Kırıkkale Üniversitesi)


  Dr. Mustafa GÜÇLÜ (Erciyes Üniversitesi)                         Dr. Mustafa KILINÇ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)


  Dr. Mustafa SAFRAN (Gazi Üniversitesi)                          Dr. Mustafa TAHİROĞLU (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)


  Dr. Mustafa TÜRKYILMAZ (Ahi Evran Üniversitesi)                  Dr. Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER (Ahi Evran Üniversitesi)


  Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ (Gazi Üniversitesi)                    Dr. Myunghui HONG (Seoul National Üniversitesi)


  Dr. Necdet HAYTA (Gazi Üniversitesi)                             Dr. Nihat ÇALIŞKAN (Ahi Evran Üniversitesi)


  Dr. Nil DUBAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)                       Dr. Nilgün YENİCE (Adnan Menderes Üniversitesi)


  Dr. Nuri BALOĞLU (Ahi Evran Üniversitesi)                        Dr. Oğuzhan KARADENİZ (Bülent Ecevit Üniversitesi)


  Dr. Oktay AKBAŞ (Kırıkkale Üniversitesi)                          Dr. Osman ÇİL (Ahi Evran Üniversitesi)


  Dr. Ömer Faruk İSLİM (Ahi Evran Üniversitesi)                      Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)


  Dr. Önder BALTACI (Ahi Evran Üniversitesi)                        Dr. Özkan SAPSAĞLAM (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)


  Dr. Özlem KILINÇER (Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)                 Dr. Özlem TAGAY (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)


  Dr. Pilar Hernandez WOLFE (Lewis&Clark Üniversitesi)               Dr. Remzi CAN (Ahi Evran Üniversitesi)


  Dr. Refik BALAY (Ahi Evran Üniversitesi)                          Dr. Refik TURAN (Gazi Üniversitesi)


  Dr. Sadık Yüksel SIVACI (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)      Dr. Selahattin KAYMAKÇI (Kastamonu Üniversitesi)

    

  Dr. Sezai ÖZTAŞ (Kırklareli Üniversitesi)                          Dr. Sibel OĞUZ (Kastamonu Üniversitesi)


  Dr. Suat Kol (Sakarya Üniversitesi)                               Dr. Şefika KURNAZ (Gazi Üniversitesi)


  Dr. Şükran UCUS GÜLDALI (Ahi Evran Üniversitesi)                 Dr. Tezcan KARTAL (Ahi Evran Üniversitesi)


  Dr. Tuba ÇENGELCİ KÖSE (Anadolu Üniversitesi)                  Dr. Tuğba SELANİK AY (Afyon Kocatepe Üniversitesi)


  Dr. Uğur BAŞARMAK (Ahi Evran Üniversitesi)                      Dr. Ufuk KARAKUŞ (Gazi Üniversitesi)


  Dr. Veli TOPTAŞ (Kırıkkale Üniversitesi)                           Dr. Veysel SÖNMEZ (Hacettepe Üniversitesi)


  Dr. Xun GE (Oklahoma Üniversitesi)                              Dr. Yakup AKYEL (Ahi Evran Üniversitesi)


  Dr. Yasin DOĞAN (Adıyaman Üniversitesi)                         Dr. Yavuz TOPKAYA (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)


  Dr. Yurdal DİKMENLİ (Ahi Evran Üniversitesi)                      Dr. Yücel KABAPINAR (Marmara Üniversitesi)


  Dr. Zafer KUŞ (Kastamonu Üniversitesi)                           Dr. Zafer TANGÜLÜ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)


  Dr. Zihni MEREY (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)