Amaç

Uluslararası hakemli bir dergi olan Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), ilk sayısını Aralık-2017’de yayımlamıştır. Ulusal ve uluslararası arenada eğitim ile ilgili gelişmeleri yayma amacında olan dergi, bu yolla eğitim sisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.


Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), eğitimin tüm kademeleri (okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi) ile ilgili problemleri konu edinen ve bu problemlere somut çözüm önerileri sunan ve eğitim paydaşlarının gelişimini önceleyen akademik çalışmaları yayınlayarak eğitime hizmet etme amacındadır.


Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), bu amaçlar çerçevesinde okulöncesi eğitiminden yetişkin eğitimine, müzik eğitiminden matematik eğitimine; beden eğitiminden fen bilgisi eğitimine, görsel sanatsal eğitiminden sosyal bilgiler eğitimine, eğitim yönetiminden fizik eğitimine, özel eğitimden üstün yetenekliler eğitimine; eğitim ile ilgili tüm alanlardaki nitel ve nicel araştırmaları yayın sürecine kabul etmektedir.


Kapsam

Aşağıdaki eğitim alanları Türk Akademik Yayınlar Dergisi'nin kapsamına girmektedir.


Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sınıf Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim Programları ve Öğretimi

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Fen Bilgisi Eğitimi

Matematik Eğitimi

Müzik Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Tarih Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Beden Eğitimi