|  e-ISSN: 2618-589X

Orjinal Araştırma Makalesi | Türk Akademik Yayınlar Dergisi 2021, Cil. 5(1) 70-94

A Comparison of Perceived and Observed Developmental Stages among Children in the Age Range of 0–6 Years

Nimet GÜNEŞ & Haktan DEMİRCİOĞLU

ss. 70 - 94   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2021.489.04   |  Makale No: tay journal.2021.004

Yayın tarihi: Haziran 28, 2021  |   Okunma Sayısı: 1  |  İndirilme Sayısı: 26


Özet

This study aims to compare the developmental levels of children in the age range of 0–6 years as perceived by their mothers and observed by a child development specialist. The sample of the study consists of 201 children (102 girls and 99 boys),who were 0–6 years old at the time of the study, and their mothers who were registered in two Family Health Centers in the district of Nilüfer in Bursa, Turkey. The Ankara Developmental Screening Inventory (ADSI) was used to reveal the developmental levels of the children as perceived by their mothers, and the Denver II Developmental Screening Test was used to detect their observation-based developmental levels. Based on the results of the ADSI, the developmental levels were non-normal in 19.4 percent of the children, and based on the results of Denver II, they were non-normal in 22.4 percent of the children. An analysis of the shared results of both developmental tests revealed that 8 percent of the children showed non-normal development and that fine motor development and social skills–self-care/personal–social development were not consistent. Literature in the area is reviewed and discussed in relation to the results of the present study. Recommendations are made for relevant authorities, organizations, and institutions.

Anahtar Kelimeler: Pre-school period, Perceived development, Observed development


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
GUNES, N. & DEMIRCIOGLU, H. (2021). A Comparison of Perceived and Observed Developmental Stages among Children in the Age Range of 0–6 Years . Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 5(1), 70-94. doi: 10.29329/tayjournal.2021.489.04

Harvard
GUNES, N. and DEMIRCIOGLU, H. (2021). A Comparison of Perceived and Observed Developmental Stages among Children in the Age Range of 0–6 Years . Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 5(1), pp. 70-94.

Chicago 16th edition
GUNES, Nimet and Haktan DEMIRCIOGLU (2021). "A Comparison of Perceived and Observed Developmental Stages among Children in the Age Range of 0–6 Years ". Türk Akademik Yayınlar Dergisi 5 (1):70-94. doi:10.29329/tayjournal.2021.489.04.

Kaynakça
 1. Akman, A., Ertürk, G., Deniz, A., Dönmezer, İ., Ogelman, H.G., & Veziroğlu, M. (2012). Erken çocukluk döneminde gelişim. Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 2. Antepli, S. , & Yıldız, Y. (2015). Okulöncesinde gelişimsel ölçeklerin yansımaları. Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Erken Müdahale Kongresi; 11-13 Mayıs 2015; (s. 48-62). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi. [Google Scholar]
 3. Bayoğlu, B. (2015). Çocuk gelişimini değerlendirme ve izlem. İçinde Y. Yalaz, (Ed)., Temel Gelişimsel Çocuk Nörolojisi. Ankara: Pelikan Kitabevi. [Google Scholar]
 4. Bjorklund, D.F. (2012). Children’s Thinking Cognitive Development and Individual Differences. (5th Ed.). United States of America: Wadsworth. [Google Scholar]
 5. Burchinal, M., Le,e M., & Ramey, C. (1989). Type of day-care and preschool intellectual development in disadvantaged children. Child Development, 60, 1: 128-137. [Google Scholar]
 6. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 7. Campbell, F.A., Ramey, C.T., Pungello, E., Sparling, J., & Miller-Johnson, S. (2002). Early childhood education: young adult outcomes from the abecedarian project. Applied Developmental Sciences, 6, (1): 42-57. [Google Scholar]
 8. Can Yaşar, M.,& Aral, N. (2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kuramsal Eğitimbilim, 3, (2): 201-209. [Google Scholar]
 9. Doğan, Ö., & Acar-Şengül, E. (2016). Büyüme ve gelişme. İçinde N. Metin (Ed.), Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Frankenburg, W.K., Ker, C.Y., Engelke, S., Schaefer, E.S., & Thornton, S.M. (1988). Validation of key Denver developmental screening test items: a preliminary study. The Journal of Pediatrics, 112, (4): 560-566. [Google Scholar]
 11. Haywood, K.M. (1993). Life span motor development. (2th Ed.). United States of America:Human Kinetics Publishers. [Google Scholar]
 12. Israel, G.D. (1992). Determining sample size. 25.01.2016 tarihinde http://www.sut.ac.th/im/data/read6.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 13. Karabekiroğlu, K. (2013). Çocuğun ruhsal gelişimi. Ankara: Say Yayınları. [Google Scholar]
 14. Öztürk, H. (1995). Okulöncesi eğitim kurumlarına giden ve gitmeyen ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin alıcı ve ifade edici dil düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 15. Santrock, J.N. (2016). Yaşam boyu gelişim. G. Yüksel (çev. ed). 13. basımdan çeviri. Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 16. San-Bayhan, P., & Artan, İ. (2009). Çocuk gelişimi ve eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. [Google Scholar]
 17. Savaşır, I., Sezgin, N., & Erol N. (1998). Ankara Gelişim Tarama Envanteri el kitabı. (2. Basım). Ankara: Rekmay. [Google Scholar]
 18. Senemoğlu, N. (2007). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Gönül Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Şimşek, Z., Kurçer, M.A., Kayahan, M., Ersin, F., & Gözükara, F. (2004). Yoksulluk ve çocuklarda büyüme-gelişme. Toplum ve Sosyal Hizmet, 15, (2): 73-82. [Google Scholar]
 20. Taner, M., & Asude-Başal, H. (2005). Farklı sosyoekonomik düzeylerde okulöncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, (2): 395-420. [Google Scholar]
 21. Temiz, G. (2002). Okulöncesi eğitimin çocuğun dil gelişimine olan etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 22. Ural Bayoğlu, B., Erdoğan Bakar, E., Kutlu, M., Karabulut, E., & Anlar B. (2007). Can preschool developmental screening identify children at risk for school problems? Early Human Development, 83, (9): 613-617. [Google Scholar]
 23. Yalaz, K., Anlar, B.U., & Bayoğlu, B. (2016). Denver II Gelişimsel Tarama Testi. (2. Basım). Ankara: Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği. [Google Scholar]
 24. Yavuzer, H. (2016). Çocuğunuzun ilk 6 yılı. (34. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 25. Yazgan-İnanç, B., Bilgin, M., & Kılıç-Atıcı, M. (2008). Gelişim psikolojisi. (4. Basım). Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 26. Yörükoğlu, A. (2016). Çocuk ruh sağlığı. (37. Basım). İstanbul: Özgür Yayınları. [Google Scholar]