|  e-ISSN: 2618-589X

Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal) eğitim bilimleri alanında çevrim içi (online) olarak yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlamaktadır. Yılda üç (3) kez (Mart, Temmuz ve Kasım aylarında) yayımlanan Türk Akademik Yayınlar Dergisi’nde (TAY Journal) her sayıda bir yazarın en çok bir (1) akademik çalışmasına yer verilebilmektedir. Dergiye sunulan bütün makaleler kör hakemlik (çift körleme yöntemi) ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

En Popüler Makaleler

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersinde Model Oluşturma Etkinlikleri Temelli STEM Yaklaşımı Uygulamalarının İncelenmesi

Samet DEMİR & Metin DEMİR

ss. 207-251   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.04   |  Okunma Sayısı: 39  |  İndirilme Sayısı: 175

Cilt 6, Sayı 2

The Correlation Between The Media and Digital Literacy Levels of Pre-Service Social Studies Teachers

Tuğba KAFADAR

ss. 329-345   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.08   |  Okunma Sayısı: 39  |  İndirilme Sayısı: 174

Cilt 6, Sayı 2

Ortaokul Öğrencilerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Yöntemi ile Bilgisayarca Düşünme, Problem Çözme Becerileri ve Araştırma-Sorgulamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Uğur BAŞARMAK, Emre ÇAM & Hurşit Cem SALAR

ss. 429-461   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.12   |  Okunma Sayısı: 37  |  İndirilme Sayısı: 170

Cilt 6, Sayı 2

Active Learning in Higher Education from the Perspectives of Faculty Members

Elif İLHAN

ss. 382-405   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.10   |  Okunma Sayısı: 19  |  İndirilme Sayısı: 165

Cilt 6, Sayı 2

A Phenomenological Analysis on the Phenomenon of Social Justice

Gül TUNCEL

ss. 494-521   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2022.510.14   |  Okunma Sayısı: 33  |  İndirilme Sayısı: 152

Cilt 6, Sayı 2

daha fazla...