ÖNEMLİ DUYURU

Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tayjournal) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.


TAY Journal

Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal) eğitim bilimleri alanında çevrim içi (online) olarak yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlamaktadır. Yılda iki (2) kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan Türk Akademik Yayınlar Dergisi’nde (TAY Journal) her sayıda bir yazarın en çok bir (1) akademik çalışmasına yer verilebilmektedir. Dergiye sunulan bütün makaleler kör hakemlik (çift körleme yöntemi) ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.


ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Yazarlarımız,

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir (Bakınız TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8).

Bu değişiklik Etik Kurul Onayı’nda yer alan izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer almasını zorunlu kılmaktadır. Bu kriteri sağlamayan makalenin süreci tamamlansa dahi dergimizin TR DİZİN’de taranma sürecini olumsuz etkileyeceğinden, yayınlanması mümkün olmayabilir.

Etik kurul onayı halihazırda var olan makaleler için makalenin değerlendirme süreci bittikten ve yayınlanacağı kesinleştikten sonra dergimizin yenilenen şablonuna göre sorumlu yazar tarafından Etik Kurul Onay bilgi eklemeleri yapılacaktır.

Etik kurulu olmayan makalelerde ise (2019 yılı ve önceki yıllarda süreci tamamlanan veya süreci başlatılan makaleler) sorumlu yazar tarafından, son sayfaya

" XXXX başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış, karşılaşılacak tüm etik ihlallerde “Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal) Yayın Kurulunun” hiçbir sorumluluğunun olmadığı, tüm sorumluluğun Sorumlu Yazara ait olduğu ve bu çalışmanın herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiş olduğunu taahhüt ederim."

şeklinde bir ibare eklenerek, imzalanacaktır. Bu ekleme işlemi de makale yayınlanması kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.


Saygılarımızla,


Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal) Yayın Kurulu


TARANDIĞI İNDEKSLER