|  e-ISSN: 2618-589X

Derleme Makalesi | Türk Akademik Yayınlar Dergisi 2021, Cil. 5(2) 274-292

Basılı Yayınlarda Artırılmış Gerçeklik Kullanımı

Zarife Tolunay KAYHAN & Armağan GÖKÇEARSLAN

ss. 274 - 292   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2021.490.06   |  Makale No: tay journal.2021.008

Yayın tarihi: Aralık 31, 2021  |   Okunma Sayısı: 2  |  İndirilme Sayısı: 17


Özet

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyanın üzerine sanal verilerin üst üste bindirilerek sayısal bilgi eklenmesidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artırılmış gerçeklik teknolojisi akıllı telefonlara ve tabletlere indirilen uygulamalar sayesinde, kişilere etkileşimli ortamlar sunmaktadır. Basım ve yayıncılıkta artırılmış gerçeklik teknolojisi okuyucuya bir katalog, gazete, dergi veya kitap sayfasında sunulandan daha fazlasını iletmek ve okuyucuyla etkileşimi artırmak için uygulanmaktadır. Dijitalleşme ve insan bilgisayar etkileşimi, basılı yayınlara da fırsatlar sunmaktadır. Artırılmış gerçeklik teknolojisi bir bakıma zaman ve mekandan tasarruf edilmesini sağlamakta, belgelere erişebilmenin getirdiği rahatlık, okurken eğlenerek öğrenme ve çevre dostu olması gibi özellikleriyle öne çıkmaktadır. Yazılı basının dijital iletişim ortamlarındaki yerini güçlendirerek, daha fazla okurla etkileşime girebilmesini sağlamaktadır. “Basılı Yayınlarda Artırılmış Gerçeklik Kullanımı” başlıklı bu çalışmada artırılmış gerçeklik basılı yayınlarla ilişkilendirilerek ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Basılı Yayınlar, Dergiler, Dijital Dergiler, Artırılmış Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik Yazılımları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
KAYHAN, Z.T. & GOKCEARSLAN, A. (2021). Basılı Yayınlarda Artırılmış Gerçeklik Kullanımı . Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 5(2), 274-292. doi: 10.29329/tayjournal.2021.490.06

Harvard
KAYHAN, Z. and GOKCEARSLAN, A. (2021). Basılı Yayınlarda Artırılmış Gerçeklik Kullanımı . Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 5(2), pp. 274-292.

Chicago 16th edition
KAYHAN, Zarife Tolunay and Armagan GOKCEARSLAN (2021). "Basılı Yayınlarda Artırılmış Gerçeklik Kullanımı ". Türk Akademik Yayınlar Dergisi 5 (2):274-292. doi:10.29329/tayjournal.2021.490.06.

Kaynakça
 1. Azuma R.T.,(1997). A survey of Augmented Reality. Teleoperators and Virtual Environments 6: 355-385, DOI: 10.14622/JPMTR-1805 [Google Scholar]
 2. Bıcen H., Demir B.,(2020). A Content Analysis on Articles Using Augmented Reality Technology and Infographic in Education. Postmodern Openings. 11(1) Supl,1: 33-44, https://doi.org/10.18662/po/11.1sup1/121 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Budi Santoso T.N., Siswandari, Sawiji H.,(2018). The Effectiveness of eBook versus Printed Books in the Rural Schools in Indonesia at the Modern Learning Era. International Journal of Educational Research Review: 77-84 [Google Scholar]
 4. Cai, S. (2018). Case studies of augmented reality applications for authentic learning. In Authentic Learning Through Advances in Technologies, 115-134. DOI: 10.1007/978-981-10-5930-8_8 [Google Scholar]
 5. Carmigniani J., Furht B., (2011). Augmented Reality: An Overview. In Book: Handbook of Augmented Reality (pp.3-46). DOI:10.1007/978-1-4614-0064-6_1 [Google Scholar]
 6. Craig A.B.,(2013). Understanding Augmented Reality: Concepts and Applications.Waltham, MA, USA: Morgan Kaufmann, Elsevier.1-56 [Google Scholar]
 7. Crampton L., (2021, 14 Ocak). Augmented Reality in Newspaper: Technology, Uses, and Problems. https://turbofuture.com/internet/Augmented-Reality-in-Newspapers-Technology-and-Uses [Google Scholar]
 8. Georgiadou E., Margaritopoulos M.,(2019). The application of augmented reality in print media. Journal of Print and Media Technology Research.: 43-55, DOI: 10.14622/JPMTR-1805 [Google Scholar]
 9. Gordon, J., The case for advertising in interactive digital magazines, 2011, http://www.nxtbookmedia.com, Erişim Tarihi:10.07.2021 [Google Scholar]
 10. Herdman, E.A., (2006) Derleme Makale Yazımında, Konferans ve Bildiri Sunumu Hazırlamada Pratik Bilgiler , Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3 (1): 2-4 [Google Scholar]
 11. https://bisg.org/news/446270/Augmented-Reality-For-Publishing.htm Erişim Tarihi: 11.07.2021 [Google Scholar]
 12. https://itechcraft.com/augmented-reality-apps-publishing/ Erişim tarihi:10.06.2021 [Google Scholar]
 13. https://www.jigsaw24.com/articles/app-of-the-week-junaio-augmented-reality-browser Erişim Tarihi:10.07.2021 [Google Scholar]
 14. https://turbofuture.com/internet/Augmented-Reality-in-Newspapers-Technology-and-Uses#gid=ci026dc271800626e8&pid=augmented-reality-in-newspapers-technology-and-usesErişim tarihi:01.06.2021 [Google Scholar]
 15. Kahraman M.E., Fidan M.E.,(2019). Dergi Tasarımında Tipografi: TSE Öncü Çocuk Dergisi Örneği Üzerine Bir İnceleme. Akademik İncelemeler Dergisi, 14/1: 117-150 [Google Scholar]
 16. Kaufmann, H., Geometry Education with Augmented Reality, PhD Dissertation, University of Technology, Vienna, 2004.https://www.researchgate.net/publication/228908402 [Google Scholar]
 17. Ketenci, H.F., Bilgili C., (2006). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Beta Bayım Yayım Dağıtım A.Ş. [Google Scholar]
 18. Mullins, B. and Dempsey, G., 2013. Foreword. In: A.B. Craig, Understanding augmented reality: concepts and applications. Waltham, MA, USA: Morgan Kaufmann, Elsevier, pp. xv–xvi. [Google Scholar]
 19. Perey C.,(2011). Print and publishing and the future of Augmented Reality. Information Services & Use 31: 31-38, DOI: 10.3222/ISU-2011-0625 [Google Scholar]
 20. Santos Silva D.,(2011). The Future of Digital Magazine Publishing. DOI: 10.3233/ISU-2012-0661 [Google Scholar]
 21. Suddia A.,(2011, 11 Nisan). Augmented Reality For Publishing . Book Industry Study Group. https://bisg.org/news/446270/Augmented-Reality-For-Publishing.htm [Google Scholar]
 22. Tosun N.,(2014). A Study On Reading Printed Books or E-Books: Reasons For Student-Teachers Preferences. The Turkish Online Journal of Educational Technology 13/1:21-28 [Google Scholar]
 23. Yapar Gönenç A.,(2007). Türkiye’de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 29, s.63-78. [Google Scholar]
 24. https://www.amazon.com/Dinosaurs-Alive-Augmented-Reality-Robert/dp/1847325785 Erişim Tarihi: 11.07.2021 [Google Scholar]
 25. https://www.bookdepository.com/Dinasours-Alive-Augmented-Reality-Robbert-Mash/9781847325785 Erişim tarihi:10.07.2021 [Google Scholar]
 26. https://geekgoeschic.co/2015/10/27/selling-fashion-from-the-pages-of-traditional-magazines-the-hectorkarger-augmented-reality-lookbook/Erişim Tarihi:11.07.2021 [Google Scholar]
 27. https://www.stylus.com/kbtlcl Erişim Tarihi:10.07.2021 [Google Scholar]