|  e-ISSN: 2618-589X

Türk Akademik Yayınlar Dergisi 2017, Cil. 1(1) 76-98

Comprasion of 2009 and 2017 Life Science Course Curricula

Şükran UÇUŞ-GÜLDALI


Benzer Makaleler
From Family to Child in Social Studies Education: Practice Example

Hatice TÜRE & Handan DEVECİ
Cilt 1 Sayı 1

Eğitimsel Sinirbilim Neuroeducation : Eğitimciler Neden Sinirbilim Verilerinden Yararlanmalıdır?

Bengisu KOYUNCU
Cilt 1 Sayı 1

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Yeterliklerine İlişkin Öz Algıları ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Örneği

Menderes ÜNAL & Fadime DAĞISTAN
Cilt 1 Sayı 1

Opinions of Third-Grade Primary School Students on the Value of Patriotism

Fatma AK-TEFEK & Bayram TAY
Cilt 1 Sayı 1

Examination of Epistemological Beliefs of Pre-Service Primary Class Teachers in terms of Some Variables and Attitudes toward Science

Adem TAŞDEMİR & Muhammet Emin BOYSAK
Cilt 1 Sayı 1

Examination of Citizenship and Social Media Citizenship Perceptions of Teacher Candidates

Merve ÇETİNKAYA, Semra DEMİR-BAŞARAN & Burak Ahmet UZUNOĞLU
Cilt 2 Sayı 1

The Perspectives of Elementary School and Mathematics Teachers Towards Realistic Mathematics Education

Kübra AYTEKİN-USKUN & Osman ÇİL
Cilt 2 Sayı 1

Reading Performance Indicators Are Poor Let’s Make Them

Birsen DOĞAN
Cilt 2 Sayı 1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının İnanç Sistemleri, Performans Göstergeleri ve Öğretim Uygulamaları: Bir Çoklu Durum Çalışması

Nuh YAVUZALP & Eralp BAHÇİVAN
Cilt 2 Sayı 1

The Evaluation of the Animations Developed for the Teachers of Talented and Gifted Pupils: Perceived Learning, Usability and Participation

Volkan KUKUL, Mertcan ÜNAL, Serçin KARATAŞ, Ebru KILIÇ-ÇAKMAK & Ayşe YILMAZ
Cilt 2 Sayı 1