|  e-ISSN: 2618-589X

Türk Akademik Yayınlar Dergisi 2022, Cil. 6(2) 429-461

Ortaokul Öğrencilerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Yöntemi ile Bilgisayarca Düşünme, Problem Çözme Becerileri ve Araştırma-Sorgulamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Uğur BAŞARMAK, Emre ÇAM & Hurşit Cem SALAR


History data not found...

No records were found for the article in e-journal management system. The article evaluation process may not have been carried out through the system. Please contact the publishing house for detailed information.