|  e-ISSN: 2618-589X

Yazar Rehberi

Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıda yer alan listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir. Bununla birlikte Makale Şablonu da çalışmanızın yazımında size kolaylık sağlayacaktır.


Makale Şablonu

Makale şablonu için tıklayınız.
 

Yayınlanmak üzere Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)’ne gönderilen çalışmalar, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayıma kabul edilmemiş ve değerlendirilmek üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)’ne gönderilen çalışmalar için yazar ya da sorumlu yazar telif hakkından feragat ettiğini ve “Telif Hakkı Devir Formu” doldurularak telif hakkını Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)’ne devrettiğini belgelemek zorundadır. Bunun için “Telif Hakkı Devir Formu” belgesi doldurulmalı, yazar ya da sorumlu yazar tarafından ıslak imza ile imzalanmalı ve taranarak sisteme yüklenmelidir.


Telif Hakkı Devir Formu

Telif hakkı devir formunu indirmek için tıklayınız.

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Dergiye gönderilen çalışmalar için izlenecek etik kurallar:

Etik kurul kararı gerektiren insan ve hayvanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Makalenin yöntem bölümünde ve ilk/son sayfasında bu onay belgesine (kurul adı, tarih ve sayı no) yer verilmelidir. Görüşme ve gözlem gibi insanlarla doğrudan iletişim halinde veri toplamayı gerektiren nitel araştırmalarda ve vaka çalışmalarında bilgilendirilmiş onam formunun imzalatıldığına dair bilgi verilmelidir.

TR Dizin 2020 kuralları kapsamında çalışmalarda “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde’ yer alan tüm kurallara uyulduğuna ve yönergenin ikinci bölümünde yer alan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”den hiçbirinin gerçekleştirilmediğine dair bir ifadenin makalenin sonuna eklenmesi gerekmektedir. Çalışmaların değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru yapmadan önce bu bilgilerin aday makaleye eklenmesi gerekmektedir.

Makale Sunumu Kontrol Çizelgesi

1. Makalemi aşağıda belirtilen ölçütlere göre hazırladım ve makale gönderme koşullarının tamamını kabul ediyorum. √
2. Aday makale, eğitim alanıyla doğrudan ilgili bir araştırma ya da tartışma yazısıdır. √
3. Sunulan çalışma daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamıştır, başka bir derginin incelemesinde değildir. √
4. Aday makale kenar boşlukları 2.5 cm olan A4 kağıda yazılmıştır. √
5. Her bir paragraf en az üç cümle içermektedir. √
6. Aday makale, yazar adları çıkarılarak sunulmuştur. Eklenen dosyada yazar adı belirtilmeyecektir. √
7. Aday makalenin tamamında Cambria yazı sitili kullanılmıştır. √
8. Çalışmada genişletilmiş Türkçe özetinin kelime sayısı sınırı, tam metin kelime sayısının en az %25’i ve en çok %35’i kadar olmalıdır
9. Çalışma İngilizce tam metin sunulmuşsa; çalışma, tüm ögeler dâhil olmak üzere en fazla 8000 sözcüktür. √
10. Aday makalenin İngilizce başlığı 10-18 sözcük uzunluğundadır. √
11. Aday makalenin İngilizce başlığı; ortalı, koyu, 16 font, aralık: önce/sonra 30nk, satır aralığı 12nk şeklindedir. √
12. Aday makalenin ingilizce kısa özeti, çalışmanın genel içiriğini sahip, yöntem, sonuç ve önerileri içermektedir. √
13. Aday makalenin ingilizce kısa özetinde atıf yer almamaktadır. √
14. Aday makalenin ingilizce kısa özeti, girintisiz, 10 font, aralık: önce/sonra 3nk, satır aralığı 12nk, 150 ile 200 arasındadır. √
15. Aday makalenin ingilizce kısa özetinin anahtar kelimeleri 3 - 7 kelime arasındadır. Sola yaslı, 10 font, aralık: önce/sonra 3nk, satır aralığı 12nk ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyüktür. √
16. Aday makalenin geniş türkçe başlığı Ortalı, Cambria, Koyu 16 font, Aralık: önce/sonra 30nk, satır aralığı 12nk √
17. Aday makalenin geniş Türkçe özeti; “Introduction, Methods, Results, Discussion and Conclusion, Recommedations” başlıklarını içermektedir ve bu başlıklar İlk satır 1,25cm, Cambria, Kalın 14 punto, Aralık: önce/sonar 6 nk, satır aralığı 12 pt; şeklindedir. √
18. Aday makalenin geniş türkçe özetinin metin kısımları; ilk satır içeriden 1,25cm, 11 font, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 16nk şeklindedir. √
19. Aday makalenin Türkçe başlığı 10-18 sözcük uzunluğundadır. √
20. Aday makalenin Türkçe başlığı; ortalı, koyu, 16 font, aralık: önce/sonra 30nk, satır aralığı 12nk şeklindedir. √
21. Aday makalenin Türkçe kısa özeti, çalışmanın genel içerik, yöntem, sonuç ve önerileri içermektedir. √
22. Aday makalenin Türkçe kısa özetinde atıf yer almamaktadır. √
23. Aday makalenin Türkçe kısa özeti, girintisiz, 10 font, aralık: önce/sonra 3nk, satır aralığı 12nk, 150 ile 200 arasındadır. √
24. Aday makalenin Türkçe kısa özetinin anahtar kelimeleri 3 - 7 kelime arasındadır. Sola yaslı, 10 font, aralık: önce/sonra 3nk, satır aralığı 12nk ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyüktür. √
25. Aday makalenin tam metni; “Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma, Öneriler, Kaynakça” başlıklarını içermektedir ve bu başlıklar; ilk harf(ler) büyük ortalı, koyu 11 punto, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 12nk şeklindedir. Bu başlıklar birinci seviye başlıktır. √
26. Aday makalenin tam metin ana başlıklar altındaki kısımları; ilk satır içeriden 1,25cm, 11 font, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 16nk şeklindedir. √
27. İkinci seviye başlıklar ilk satır içeriden 1,25cm, 11 punto, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 12nk, ilk harfler büyüktür.
Üçüncü seviye başlıklar ilk satır içeriden 1,25cm, 11 punto, italic, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 12nk, ilk harfler büyüktür.
Dördüncü seviye başlıklar ilk satır girintisiz, 11 punto, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 12nk, sadece ilk harfi büyük ve başlık sonrası iki nokta üst üste yazılarak paragraf yazımına devam edilmiştir.
Beşinci seviye başlıklar İlk satır girintisiz, 11 punto, italic, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 12nk, ilk harfler büyük ve başlık sonrası iki nokta üst üste yazılarak paragraf yazımına devam edilmiştir. √
28. Aday makalenin başlıkları, tabloları, şekilleri, atıfları, kaynakçası ve diğer özellikleri tamamen APA altıncı baskıda belirtildiği şekildedir. √
29. Aday makalenin şekilleri ve tabloları metin içerisinde bulunmaları gereken uygun yerlere yerleştirilmiştir. √
30. Tablo adı italik ve ilk satır girintisiz, 10 punto, iki yana yasılı, önce/sonra 3nk, satır aralığı 12nk şeklindedir. √
31. Şekil adı 10 punto, ortalanmış, önce/sonra 3nk, satır aralığı 12nk şeklindedir. √
32. Şekil ve Tablo içi yazılar 10 puntodur. √
33. Metin içinde yer verilen tüm kaynaklar kaynakçada yer almıştır. √
34. Kaynakça yazımında APA 7 stili kullanılmış ve 10 punto, iki yana yasılı, asılı, girinti değeri: 1.25 cm, önce/sonra 3nk, satır aralığı 12nk şeklindedir. √


1.417 defa okundu.