|  e-ISSN: 2618-589X

Türk Akademik Yayınlar Dergisi 2022, Cil. 6(2) 311-328

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Yeni Nesil Sorulara Dayalı Fen Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi

Ümit Gökmen ÇALDIRAN & Mustafa ÖZKAN


Benzer Makaleler
Öğretim Elemanlarının Pedagojik Yeterliklerine İlişkin Öz Algıları ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Örneği

Menderes ÜNAL & Fadime DAĞISTAN
Cilt 1 Sayı 1

Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi

Esra IŞIK & Haktan DEMİRCİOĞLU
Cilt 3 Sayı 2

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin İncelenmesi

Esra KOÇAK
Cilt 4 Sayı 1

Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik İnançları ile Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitimine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Deniz AKDAL, Türkan BOZDAĞ, Yasemin AYDIN & Ayşe AŞKAN
Cilt 4 Sayı 1

Farklı Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Okul İklimi Algıları ile Okula Bağlılıkları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bahadır PEHLİVAN & Mustafa ÖZGENEL
Cilt 4 Sayı 2

Ergenlerin Mutluluk ve Okulda Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi

Önder BALTACI & Ömer Faruk AKBULUT
Cilt 5 Sayı 1

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Yeterliliklerinin İncelenmesi

Alihan YUSUFOĞLU & Ebru GENÇTÜRK
Cilt 5 Sayı 2

Değer Eğitiminde Okul ve Ailenin Rolüne İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin ve Velilerinin Görüşleri

Büşra KOLAY & Seher YARAR-KAPTAN
Cilt 5 Sayı 2

8. Sınıf Öğrencilerinin Bilinçli Tüketicilik Düzeyleri ile Çevreye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Figen ÇELEBİ
Cilt 6 Sayı 1

2018 Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programının Öğrenen Özerkliği Açısından Değerlendirilmesi

Selver KILIÇASLAN & Menderes ÜNAL
Cilt 6 Sayı 2