|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2018, Vol. 2(1) 80-93

The Evaluation of the Animations Developed for the Teachers of Talented and Gifted Pupils: Perceived Learning, Usability and Participation

Volkan KUKUL, Mertcan ÜNAL, Serçin KARATAŞ, Ebru KILIÇ-ÇAKMAK & Ayşe YILMAZ

pp. 80 - 93   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2018.483.05   |  Manu. Number: tay journal.2018.002

Published online: February 01, 2018  |   Number of Views: 52  |  Number of Download: 249


Abstract

The purpose of this research is to examine the animations, developed on socio-emotional strategies that the teachers of gifted/talented pupils’/students can use to solve various problem situations that they may encounter, in terms of several variables. These variables are in terms of teachers; perceived learning, usability and participation contexts. In this context, 8 learning objects were developed in animation format. Four of these learning objects were developed for pre-school teachers and the remaining four for primary school teachers. These learning objects were examined by 90 pre-school and primary school teachers. Afterwards, teachers' opinions were obtained by using the "Learning Object Assessment Scale" developed by Gürer and Yıldırım 2014 . The scale used in the study consists of three parts; perceived learning, usability and participation. When the data obtained from the study are examined, it is seen that teachers' appreciation towards animations is high in usability, participation and perceived learning sub dimensions. When sub-dimensions were examined in terms of branches, pre-school teachers' appreciation for animations was found to be higher but it did not cause any significant difference between the branches. When the sub-dimensions were examined in terms of the study year variance, it was observed that the averages between the groups were close to each other and there was no meaningful difference between them

Keywords:


How to Cite this Article?

APA 6th edition
KUKUL, V., UNAL, M., KARATAS, S., KILIC-CAKMAK, E. & YILMAZ, A. (2018). The Evaluation of the Animations Developed for the Teachers of Talented and Gifted Pupils: Perceived Learning, Usability and Participation . TAY Journal, 2(1), 80-93. doi: 10.29329/tayjournal.2018.483.05

Harvard
KUKUL, V., UNAL, M., KARATAS, S., KILIC-CAKMAK, E. and YILMAZ, A. (2018). The Evaluation of the Animations Developed for the Teachers of Talented and Gifted Pupils: Perceived Learning, Usability and Participation . TAY Journal, 2(1), pp. 80-93.

Chicago 16th edition
KUKUL, Volkan, Mertcan UNAL, Sercin KARATAS, Ebru KILIC-CAKMAK and Ayse YILMAZ (2018). "The Evaluation of the Animations Developed for the Teachers of Talented and Gifted Pupils: Perceived Learning, Usability and Participation ". TAY Journal 2 (1):80-93. doi:10.29329/tayjournal.2018.483.05.

References
 1. Akalın, S. (2007). İlköğretim birinci kademedeki sınıf öğretmenleri ile kaynaştırma öğrencisi olan ve olmayan öğrencilerin sınıf için davranışlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara [Google Scholar]
 2. Alessi, S. M. ve Trollip, S. R. (2001). Multimedia for learning methods and development (3rd ed.). Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 3. Baki, A. ve Çakıroğlu, Ü. (2010). Learning objects in high school mathematics classrooms: implementation and evaluation. Computers ve Education, 55(4), 1459-1469. [Google Scholar]
 4. Berg, B.L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences (Fourth edition). Boston, MA: Allyn & Bacon. [Google Scholar]
 5. Crowther, M. S., Keller, C. C. ve Waddoups, G. L. (2004). Improving the Quality and Effectiveness of Computermediated Instruction Through Usability Evaluations. British Journal of Educational Technology, 35(3), 289- 303. [Google Scholar]
 6. Çakıroğlu, Ü, Baki, A , Akkan, Y . (2009). Öğrenme Nesnelerine Dayalı Bir Öğrenme Ortamının Farklı Açılardan Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1 (1). [Google Scholar]
 7. Delcourt, M. A. B., Cornell, D. G., & Goldberg, M. D. (2007). Cognitive and affective learning outcomes of gifted elementary school students. Gifted Child Quarterly, 51(4), 359-381. [Google Scholar]
 8. Delisle, J.R., Whitmore, J.R., & Ambrose, R.P. (1987). Preventing discipline problems with gifted students. Teaching Exceptional Children. 19.4 (1987): 32. [Google Scholar]
 9. Demirel, Ö., & Altun, E. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Duman, G. B. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde materyal geliştirme ve materyallerin etkin kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), 1-8. [Google Scholar]
 11. Enç, M. (1979); Üstün Beyin Gücü, AÜEF. Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 12. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2008). Usability Evaluation of “Web Macerası” as an Instructional and Evaluation Method. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 209- 236. [Google Scholar]
 13. Gürer, M. D., & Yıldırım, Z. (2014). Öğrenme nesnesi değerlendirme ölçeği’nin (ÖNDÖ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176). [Google Scholar]
 14. Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri. [Google Scholar]
 15. Karasar, N.(2006). Bilimsel raştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 16. Markusic, M. (2012). Unusual Behaviors of Gifted Students http://www.brighthubeducation.com/teaching-gifted-students/49993-disciplining-badbehavior-in-gifted-children/ sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 17. Omeroglu, E., Sarikaya, R., Daglioglu, H. E., Cakmak, E. K., Karatas, S., Bulut, S. A., ... & Basit, O. (2017). The Terms Used in Gifted and Talented Education in Turkey, Relevant Legal Framework and Educational Practices. International Journal of Early Childhood Special Education, 9(1). Sak, U. (2009). Üstün Yetenekliler Eğitim Programları. Ankara: Maya Akademi. [Google Scholar]
 18. Sucuoğlu, B., Demirtaşlı, N., & Güner, N. (2009). Kaynaştırma sınıflarında çalışan sınıf öğretmenlerinin önleyici sınıf yönetimi bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesi (2008-2009) TÜBİTAK Destekli Araştırma Projesi, Proje No: 108K-183 [Google Scholar]
 19. TDK (Türk Dil Kurumu) (2018). Güncel Sözlük. http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_gts sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 20. Taşlıbeyaz, E. (2018). İngilizce eğitiminde kullanılan senaryo temelli etkileşimli videolara yönelik öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 21-28. doi: 10.24106/kefdergi.374832 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Tortop, H. S. (2012). Olağanüstü üstün yetenekli öğrencilerin eğitim sürecinde radikal hızlandırma ve Türkiye’nin durumu. Journal of Higher Education and Science, 2(2), 106-113. [Google Scholar]