|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2020, Vol. 4(2) 179-198

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Hakkında Dijital Öykü Tasarım Süreçleri ve Bu Deneyimlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Uğur KÜÇÜKOĞLU & Lütfi İNCİKABI

pp. 179 - 198   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2020.488.05   |  Manu. Number: tay journal.2020.010

Published online: December 15, 2020  |   Number of Views: 7  |  Number of Download: 208


Abstract

Ortaokul öğrencilerinin matematik tahinine yönelik dijital öyküleme süreçlerini analiz etmek ve bu sürece yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Kastamonu İli ‟ne ait bir devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan 7 kız ve 5 erkek öğrenci olmak üzere toplam 12 ortaokul 7.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçsal örnekleme yöntemiyle oluşturulmuştur. Öğrencilerin dijital öyküleme süreçlerine dair görüşleri görüş formu ve yarı yapılandırılmış görüşmeler ile alınmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yapılarak, bulgular ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucunda öğrenciler, dijital öyküleme sürecinden keyif aldıklarını, dijital öyküleme programını kullanmanın çok rahat ve kolay olduğunu, hazırladıkları dijital öyküleme etkinleri sayesinde matematikçilerin hayatlarından bir şeyler öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Grupla dijital öyküleme hazırlama konusunda öğrencilerde fikir ayrılıkları olduğu fakat fikir ayrılıklarının olmasını olumlu karşıladıkları görülmüştür. Öğrencilerin hazırladıkları dijital öyküleme sürecinde benzer aşamaları izledikleri ortaya konmuştur.

Keywords: Dijital öyküleme, Matematik eğitimi, Matematik tarihi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
KUCUKOGLU, U. & INCIKABI, L. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Hakkında Dijital Öykü Tasarım Süreçleri ve Bu Deneyimlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi . TAY Journal, 4(2), 179-198. doi: 10.29329/tayjournal.2020.488.05

Harvard
KUCUKOGLU, U. and INCIKABI, L. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Hakkında Dijital Öykü Tasarım Süreçleri ve Bu Deneyimlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi . TAY Journal, 4(2), pp. 179-198.

Chicago 16th edition
KUCUKOGLU, Ugur and Lutfi INCIKABI (2020). "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Hakkında Dijital Öykü Tasarım Süreçleri ve Bu Deneyimlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi ". TAY Journal 4 (2):179-198. doi:10.29329/tayjournal.2020.488.05.

References
 1. Baki, A. (2014). Matematik tarihi ve felsefesi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 2. Behmer, S. (2005). Digital storytelling: Examining the process with middle school students Retrieved 10 May 2011. [Google Scholar]
 3. Burmark, L. (2004). Visual presentations that prompt, flash & transform Here are some great ways to have more visually interesting class sessions. Media and methods, 40, 4-5. [Google Scholar]
 4. Burns, B. A. (2010). Pre-service teachers’ exposure to using the history of mathematics to enhance their teaching of high school mathematics. Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers: The Journal, 4, 1-9. [Google Scholar]
 5. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 6. Carter, M. D. (2006). The role of the history of mathematics in middle school. Unpublished master’s thesis, Mathematics East Tennessee State University, U.S.A. [Google Scholar]
 7. Bell, E. T. (1940). Postulational bases for the umbral calculus. American Journal of Mathematics, 62(1), 717-724. [Google Scholar]
 8. Fauvel, J. (1991). Using history in mathematics education. For the learning of Mathematics, 11(2), 3-6. [Google Scholar]
 9. Fauvel, J. & Van Maanen, J. (Eds.) (2000). History in mathematics education the ICMI study. Dordrecht: Kluwer Academic. [Google Scholar]
 10. Foley, L. M. (2013). Digital storytelling in primary-grade classrooms. Doctoral Dissertation, Arizona State University, Retrieved from ProQuest LLC (3560250). [Google Scholar]
 11. Gakhar, S. (2007). The ınfluence of a digital storytelling experience on pre-service teacher education students’ attitudes and ıntentions. Unpublished Master Dissertation University of Iowa State, USA. [Google Scholar]
 12. Garrety, C. M. (2008).Digital storytelling: An emerging tool for student and teacher learning. Doctoral Dissertation, Available from ProQuest Dissertation and Theses database. (UMI No. 3383367). [Google Scholar]
 13. Genç, M. ve Karataş, İ. (2018). Matematik tarihinin matematik öğretimine entegrasyonu: hârezmî’nin tam kareye tamamlama yöntemi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 219-230. [Google Scholar]
 14. Gils, F. (2005, June). Potential applications of digital storytelling in education. In 3rd twente student conference on IT(Vol. 7). University of Twente, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Enschede. [Google Scholar]
 15. Göçen, G. (2014). Dijital öyküleme yönteminin öğrencilerin akademik başarı ile öğrenme ve ders çalışma stratejilerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. [Google Scholar]
 16. Gönülateş, F. O. (2004). Prospective teachers’ views on the integration of history of mathematics in mathematics courses. Unpublished master’s thesis, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 17. Green, M. R. (2011). Teaching the writing process through digital storytelling in pre-service education. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Texas A&M: USA. [Google Scholar]
 18. Gulikers, I. & Blom, K. (2001). „A historical Angle‟ a survey of recent literature on the use and value of history in geometrical education. Educational Studies in Mathematics, 47, 223-258. [Google Scholar]
 19. Gürsoy, K. (2010). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanılmasına yönelik ilişkin inanç ve tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 20. Hofer, M., & Swan, K. O. (2005). Digital image manipulation: A compelling means to engage students in discussion of point of view and perspective. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 5(3), 290-299. [Google Scholar]
 21. Jakes, D. (2006). Standards-proof your digital storytelling efforts. TechLearning, March 2006. [Google Scholar]
 22. Jakes, D. S., & Brennan, J. (2005). Capturing stories, capturing lives: An introduction to digital storytelling. Retrieved January, 16, 2011. [Google Scholar]
 23. Jankvist, T. (2009). A categorization of the ‘’whys’’ and ‘’hows’’ of using history ın mathematics education. [Google Scholar]
 24. Kahraman, Ö. (2013). Dijital hikâyecilik metoduyla hazırlanan öğretim materyallerinin öğrenme döngüsü giriş aşamasında kullanılmasının fizik dersi başarısı ve motivasyonu düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [Google Scholar]
 25. Karakoyun, F. (2014). Çevrimiçi ortamda oluşturulan dijital öyküleme etkinliklerine ilişkin öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 26. Kildan, A. O. & Incikabi, L. (2015). Effects on the technological pedagogical content knowledge of early childhood teacher candidates using digital storytelling to teach mathematics. Education, 43(3), 238-248. [Google Scholar]
 27. Lewis, K. C. (2016). Ethnomathematics meets history of mathematics: A case study. Unpublished Doctoral dissertation. Texas A&M University, USA. [Google Scholar]
 28. Liu, H. (2003). Do teachers need to ıncorporate the history of mathematics in their teaching?, Connecting Research to Teaching, 96(6), 416-421. [Google Scholar]
 29. Marshall, L. G. (2000). Using history of mathematics to ımprove secondary students attitudes toward mathematics. Unpublished Doctoral Thesis, Illinois State University, USA. [Google Scholar]
 30. McMillan, J. H. (1996). Educational research: Fundamentals for the consumer. HarperCollins College Publishers, 10 East 53rd Street, New York, NY 10022; World Wide Web: http://www. harpercollins. com/college. [Google Scholar]
 31. MEB, (2009). İlköğretim 6-8. Sınıflar matematik öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 [Google Scholar]
 32. MEB, (2013). İlköğretim 5-8. sınıflar matematik öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 [Google Scholar]
 33. MEB, (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı İlkokul ve Ortaokul 1-8.Sınıflar. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329 [Google Scholar]
 34. NCTM (National Council of Mathematics), (1998). Historical topics for the mathematics classroom. Reston Publishing, Reston, VA. [Google Scholar]
 35. Ohler, J. (2008). Digital storytelling in the classroom: New media pathways to literacy, learning, and creativity. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. [Google Scholar]
 36. Özpinar, İ. (2017). Matematik öğretmeni adaylarının dijital öyküleme süreci ve dijital öykülerin öğretim ortamlarında kullanımına yönelik görüşleri. Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1189-1210. [Google Scholar]
 37. Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into practice, 47(3), 220-228. [Google Scholar]
 38. Sadik, A. (2008). Digital storytelling: A meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. Educational Technology Research and Development, 56(4), 487-506. [Google Scholar]
 39. Schiro M. (2004). Oral storytelling and teaching mathematics. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. [Google Scholar]
 40. Sertöz, S. (2002). Matematiğin aydınlık dünyası (16. Baskı). Ankara: Tübitak. [Google Scholar]
 41. Shara, J. (2013). Benefits from ıntergrating history of mathematics ınto teaching. University Eqrem Cabej Faculty Of Natural Sciences Department Of Mathematics And Computer Sciences. [Google Scholar]
 42. Siu, M. K . & Tzanakis, C..(2004). “History of mathematics in classroom teaching --- Appetizer? Main course? Or dessert?”. Excerpt from Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 3(2), 5–10. [Google Scholar]
 43. Swetz, F. (1994). Learning activities from the history of mathematics. The United States of America: J. Weston Walch,Publisher. [Google Scholar]
 44. Yang, Y. T. C. & Wu, W. C. I. (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: A year-long experimental study. Computers & Education, 59(2), 339-352. [Google Scholar]
 45. Yıldırım, C. (2008). Matematiksel düşünme (5. Baskı). İstanbul: Remzi. [Google Scholar]
 46. Yıldız, C., Kanbolat, O. ve Baki, A. (2010). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik tarihine yönelik düşünceleri. 9. Matematik Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 47. Yuksel Arslan, P. (2013). Eğitim amaçlı dijital öykünün hazırlanması ve kullanılması: TPAB temelli örnek bir fen bilgisi eğitimi uygulaması [Creation and use of digital stories for educational purposes: An example of TPACK based Science Education course]. Fen ve matematik eğitiminde teknolojik, pedagojik alan bilgisi (TPAB) temelli öğretim tasarımları, 106-128. [Google Scholar]
 48. Yuksel, P., Robin, B. & McNeil, S. (2011). Educational uses of digital storytelling around the World. Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, (1), 1264-1271. [Google Scholar]
 49. Wang, S. & Zhan, H. (2010). Enhancing teaching and learning with digital storytelling. International [Google Scholar]