|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2022, Vol. 6(2) 406-428

2018 Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programının Öğrenen Özerkliği Açısından Değerlendirilmesi

Selver KILIÇASLAN & Menderes ÜNAL

pp. 406 - 428   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2022.510.11   |  Manu. Number: tay journal.2022.016

Published online: December 30, 2022  |   Number of Views: 156  |  Number of Download: 217


Abstract

Bu çalışmanın amacı; 2018 Ortaöğretim İngilizce Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programında öğrenen özerkliğinin ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Bu çalışma 2020-2021 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiş olup durum çalışması modelinde nitel bir çalışmadır. Veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu/konusunu "2018 Ortaöğretim İngilizce Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı" oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda yapılan alan yazın taraması sonucunda programın değerlendirilmesi için değerlendirme kriterleri formu oluşturulmuştur. Öğretim programını inceleme sürecinde ihtiyaçların belirlenmesi, amaçların belirlenmesi, eğitim öğretim durumları, değerlendirme, öğretmenin rolü, öğrencinin rolü ve kazanımlar boyutlarında ele alınmıştır. Program değerlendirmesinden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. 2018 Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programının analizinden elde edilen bulgulara göre söz konusu programda ihtiyaçların belirlenmesi, amaçların belirlenmesi, eğitim öğretim durumları, değerlendirme, öğretmenin rolü, öğrencinin rolü boyutlarında ve kazanımlarda öğrenen özerkliği uygulamalarına yer verdiğini göstermektedir.

Keywords: Öğrenen özerkliği, öğretim programı, yabancı dil öğrenimi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
KILICASLAN, S. & UNAL, M. (2022). 2018 Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programının Öğrenen Özerkliği Açısından Değerlendirilmesi . TAY Journal, 6(2), 406-428. doi: 10.29329/tayjournal.2022.510.11

Harvard
KILICASLAN, S. and UNAL, M. (2022). 2018 Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programının Öğrenen Özerkliği Açısından Değerlendirilmesi . TAY Journal, 6(2), pp. 406-428.

Chicago 16th edition
KILICASLAN, Selver and Menderes UNAL (2022). "2018 Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programının Öğrenen Özerkliği Açısından Değerlendirilmesi ". TAY Journal 6 (2):406-428. doi:10.29329/tayjournal.2022.510.11.

References
 1. Alacapınar, G. ve Sönmez, V. (2015). Örnekleriyle Eğitimde Program Değerlendirme. (Birinci Baskı) Ankara: Anı [Google Scholar]
 2. Alshumaimeri, Y., ve Borg, S. (2017). Language learner autonomy in a tertiary context: Teachers’ beliefs and practices. Language Teaching Research, 23 (1), 9–38 doi:10.1177/1362168817725759 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Alzubi, A. ve Hazaea, A., (2018). Impact of mobile assisted language learning on learner autonomy in efl reading context. Journal of Language and Education, 4 (2), 48-58. doi:10.17323/2411-7390-2018-4-2-48-58 [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Bajrami, L. (2015). Teacher’s New Role in Language Learning and in Promoting Learner Autonomy. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 199, 423–427. doi:10.1016/j.sbspro.2015.07.528 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Balçıkanlı, C. (2008). Learner autonomy (la) in efl settings. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3), 1-16. [Google Scholar]
 6. Benson, P. (2001). Teaching and Researching Autonomy (Birinci Baskı). Great Britain: Pearson Education [Google Scholar]
 7. Benson, P. (2013). Teaching and Researching Autonomy in Language Learning. (İkinci Baskı). New York: Routledge [Google Scholar]
 8. Bhattacharya, A., ve Chauhan, K. (2010). Augmenting learner autonomy through blogging. ELT Journal, 64 (4), 376-384. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.895.4565&rep=rep1&type=pdf adresinden 16.02.2021 tarihinde erişildi. [Google Scholar]
 9. Birsöz, Özköse, E.M. (2017). Yabancı dilde yazma becerisini öğrenen özerkliği bağlamında sınama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 10. Bitlis, Ö. (2011). A blended learning environment in relation to learner autonomy (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bilkent Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 11. Bozpolat, E. ve Gömleksiz, M.N. (2012). İlköğretimde yabancı dil öğreniminde öğrenen özerkliği. Zeitschrift für die Welt der Türken, 4 (3), 95-14. http://dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/view/417/gomleksiz_bozpolat adresinden 22.05.2020 tarihinde erişildi. [Google Scholar]
 12. Camilleri, A. (1997). Teacher’s Role in Learner Autonomy. G. Camilleri (Ed.), ‘Learner Autonomy-The Teachers Views’ içinde (35-40) http://archive.ecml.at/documents/pubCamilleriG_E.pdf adresinden 25.10.2020 tarihinde erişildi. [Google Scholar]
 13. Çetinkaya, E. F. (2019). Perceptions and beliefs of Turkish efl instructors on fostering learner autonomy. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli, Türkiye. [Google Scholar]
 14. Chan, V. (2001). Readiness for learner autonomy: What do our learners tell us? Teaching in Higher Education, 6 (4), 505–518. doi:10.1080/13562510120078045 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Çakıcı, D. (2015). Autonomy in language teaching and learning process. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 31-42. Doi: 10.17679/iuefd.16168538 [Google Scholar]
 16. Dam, L. (2010). Developing learner autonomy with school kids-Principles, practice, results. If We Had To Do It Over Again: Implementing Learner Autonomy in the 21st Century Conference’ de sunulmuştur. Türkiye, Gaziantep. doi: 10.13140/RG.2.1.2654.8886 [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Dam, L. (2011). Developing Learner Autonomy with School Kids: Principles, practices, results. Gardner, D. (Ed.), Fostering autonomy in language learning içinde (s. 40-51). Gaziantep: Zirve University. https://core.ac.uk/download/pdf/38042627.pdf adresinden 11.04.2020 tarihinde erişildi. [Google Scholar]
 18. Dede, O. (2017). Üniversite İngilizce hazırlık sınıflarında öğrencilerin ve okutmanların öğrenen özerkliği ile ilgili görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 19. Demirel, Ö. (2015). Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulamaya. (23. Baskı). Ankara: Pegem [Google Scholar]
 20. Dickinson, L. (1987). Self-instruction in Language Learning. (1. Baskı). Cambridge: Cambridge University [Google Scholar]
 21. Gholami, H. (2016). Self assessment and learner autonomy. Theory and Practice in Language Studies. 6 (1), 46-51 DOI: http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0601.06 [Google Scholar]
 22. Harmer, J. (2001). The Practice Of English Language Teaching. (3. Baskı) Essex: Pearson Education [Google Scholar]
 23. Holec, H. (1981). Autonomy In Foreign Language Learning. Oxford: Pergamon. [Google Scholar]
 24. Holec, H. (1996). Self-directed learning: an alternative form of training. Language Teaching, 29, 89-93 doi:10.1017/S0261444800008387 [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Huberman, A. M. ve Miles, M. B. (1994). Qualitative Data Analysis: An expanded Sourcebook. (2. Baskı). California: Sage. [Google Scholar]
 26. Hughes, P. (2003). Autonomous learning zones. European Conference for Research on Learning and Instruction’ da sunulmuştur. İtalya, Padova. https://extra.shu.ac.uk/cetl/cpla/resources/Autonomous%20Learning%20Zones.doc adresinden 10.02.2021 tarihinde erişildi. [Google Scholar]
 27. Kızmaz, Z. (2019). The use of call to foster learner autonomy ın efl: a quası-experımental study. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 28. Kim, S. H. (2014). Developing autonomous learning for oral proficiency using digital storytelling. Language Learning & Technology, 18 (2), 20–35. Erişim Adresi: http://llt.msu.edu/issues/june2014/action1.pdf [Google Scholar]
 29. Kuluşaklı, E. (2019). Promoting learner autonomy through explicit strategy training in foreign language learning (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi/Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. [Google Scholar]
 30. Lee, L. (2011). Blogging: promoting learner autonomy and intercultural competence through study abroad. Language Learning & Technology, 15 (3), 87-109. http://128.171.57.22/bitstream/10125/44264/15_03_lee.pdf adresinden 16.05.2021 tarihinde erişildi. [Google Scholar]
 31. Legenhausen, L. ve Little, D. (2017). Language Learner Autonomy: Theory, Practice and Research. Bristol: Multilingual [Google Scholar]
 32. Matters.https://www.researchgate.net/publication/320022166_Language_Learner_Autonomy_Theory_Practice_and_Research adresinden 11.04.2020 tarihinde erişildi. [Google Scholar]
 33. Little, D. (1996). Learner autonomy: some steps in the evolution of theory and practice. The Irish Yearbook of Aplied Linguistics, 16, 1-13. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED414746.pdf adresinden 11.04.2020 tarihinde erişildi. [Google Scholar]
 34. Little, D. (2004). Constructing a theory of learner autonomy:some steps along the way. Centre for Language and Communication Studies Trinity College Dublin. 15-25 https://www.researchgate.net/publication/252532772_Constructing_a_theory_of_learner_autonomy_Some_steps_along_the_way adresinden 11.04.2020 tarihinde erişildi. [Google Scholar]
 35. Little, D. (2007) Language learner autonomy: some fundamental considerations revisited, Innovation in Language Learning and Teaching, 1 (1), 14-29. doi: 10.2167/illt040.0 [Google Scholar] [Crossref] 
 36. Liu, M. C., Huang, Y. M., ve Xu, Y.H. (2018). Effects of individual versus group work on learner autonomy and emotion in digital storytelling. Educational Technology Research and Development, 66 (4), 1009–1028. doi:10.1007/s11423-018-9601-2 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Ma, Z., ve Ma, R. (2012). Motivating Chinese students by fostering learner autonomy in language learning. Theory & Practice in Language Studies, 2 (4), 838-842. doi: 10.4304/tpls.2.4.838-842 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Milli Eğitim Temel Kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf adresinden 05.02.2021 tarihinde erişildi. [Google Scholar]
 39. Okumuş, Ceylan, N. (2015). Fostering learner autonomy. Social and Behavioral Sciences, 199, 85-93. [Google Scholar]
 40. Pekkanlı, Egel, İ. (2009). Learner autonomy in the language classroom:from teacher dependency to learner independency. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1, 2023-2026 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.355 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Rao, Z. (2006). Helping Chinese EFL students develop learner autonomy through portfolios. Reflections on English Language Teaching, 5 (2), 113-122. doi:10.1016/j.sbspro.2011.01.051 [Google Scholar] [Crossref] 
 42. Süğümlü, Ü. (2016). Yazma becerisinde öğrenci özerkliğinin yazmaya yönelik tutum ve motivasyonla ilişkisi: bir eylem araştırması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya, Türkiye. [Google Scholar]
 43. Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11. Baskı) Ankara: Seçkin [Google Scholar]
 44. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim İngilizce Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=342 adresinden 27.03.2020 tarihinde erişildi. [Google Scholar]
 45. Trebbi, T. (2003). Curriculum Development And Learner Autonomy In The Foreign Language Classroom: Constraints And Possibilities. Little, D., Ridley, J. ve [Google Scholar]
 46. Ushioda, E. (Ed). Learner Autonomy In The Foreign Language Classroom: Teacher, Learner, Curriculum And Assessment içinde (166-184). Dublin: Authentik. [Google Scholar]
 47. Voller, P. (1997). Does the Teacher Have a Role in Autonomous Language Learning? Benson P. ve Voller P. (Ed.), Autonomy and Independence in Language Learning içinde (98-113). London: Longman. [Google Scholar]
 48. 2023 Eğitim Vizyonu. https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/2023_E%C4%9Fitim%20Vizyonu.pdf adresinden 20.05.2020 tarihinde erişildi. [Google Scholar]
 49. http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/c/curriculum-evaluation [Google Scholar]