|  e-ISSN: 2618-589X

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

 

Uluslararası hakemli bir dergi olan Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), ilk sayısını Aralık-2017’de yayımlamıştır. Ulusal ve uluslararası arenada eğitim ile ilgili gelişmeleri yayma amacında olan dergi, bu yolla eğitim sisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), eğitimin tüm kademeleri (okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi) ile ilgili problemleri konu edinen ve bu problemlere somut çözüm önerileri sunan ve eğitim paydaşlarının gelişimini önceleyen akademik çalışmaları yayınlayarak eğitime hizmet etme amacındadır.

Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), bu amaçlar çerçevesinde okulöncesi eğitiminden yetişkin eğitimine, müzik eğitiminden matematik eğitimine; beden eğitiminden fen bilgisi eğitimine, görsel sanatsal eğitiminden sosyal bilgiler eğitimine, eğitim yönetiminden fizik eğitimine, özel eğitimden üstün yetenekliler eğitimine; eğitim ile ilgili tüm alanlardaki nitel ve nicel araştırmaları yayın sürecine kabul etmektedir.

 

 

Aşağıdaki eğitim alanları Türk Akademik Yayınlar Dergisi'nin kapsamına girmektedir.

Sosyal Bilgiler Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Programları ve Öğretimi
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Müzik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tarih Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Beden Eğitimi


1.435 defa okundu.