|  e-ISSN: 2618-589X

Ücret Politikası

Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal) eğitim bilimleri alanında çevrim içi (online) olarak yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Türk Akademik Yayınlar Dergisine (TAY Journal) makale gönderen yazar(lar)ın makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın-ücret yatırmaları gerekmektedir. Alınan ücretler aşağıda listelenen harcama kalemleri için kullanılmaktadır. Makale değerlendirme (hakem değerlendirme) süreci sonunda yayın kurulunca yayınlanması uygun görülmeyen (ret kararı alan) makalelerin yazar(lar)ına para iadesi yapılmayacaktır. Makalesi yayıma kabul edilmeyen yazar(lar) ikinci bir makaleyi ek bir hizmet ücreti ödemeden dergimize gönderebilir.

Dergimizin Makale Yayın Maliyetini Etkileyen Genel Giderler/Harcamalar
• Alan adı (domain) ücretleri
• Hosting (dergi barındırma ücreti- Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal) www.tayjournal.com adresi ile bağımsız bir sitede de yayımlanmaktadır)
• Site tasarım, güncelleme, geliştirme ve teknik destek ücreti
• Sekreterya ve mizanpaj hizmeti ücreti
• DOI ücreti (Yıllık abonelik ücreti ve her bir makale için ayrıca bir ücret- Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal) doi hizmetini DergiPark’tan almamaktadır)
• Uluslararası dizinlere (index) kayıt ücreti
• Çeşitli kira ve fatura ücretleri vb.

Yayım Ücreti: 3,750.00 TRY


1.396 defa okundu.