|  e-ISSN: 2618-589X

Türk Akademik Yayınlar Dergisi 2020, Cil. 4(2) 152-166

Farklı Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Okul İklimi Algıları ile Okula Bağlılıkları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bahadır PEHLİVAN & Mustafa ÖZGENEL