|  e-ISSN: 2618-589X

Türk Akademik Yayınlar Dergisi 2021, Cil. 5(1) 24-50

Ergenlerin Mutluluk ve Okulda Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi

Önder BALTACI & Ömer Faruk AKBULUT


Benzer Makaleler
Öğretim Elemanlarının Pedagojik Yeterliklerine İlişkin Öz Algıları ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Örneği

Menderes ÜNAL & Fadime DAĞISTAN
Cilt 1 Sayı 1

Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersi Öğretim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

Erdal DEMİRTAŞ & Mutlu Pınar DEMİRCİ-GÜLER
Cilt 3 Sayı 1

Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonu Yeterliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Gülhan TURGUT & Uğur BAŞARMAK
Cilt 3 Sayı 2

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Farkındalıklarının Araştırılması

Semahat İNCİKABI & Abdullah Çağrı BİBER
Cilt 4 Sayı 1

Farklı Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Okul İklimi Algıları ile Okula Bağlılıkları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bahadır PEHLİVAN & Mustafa ÖZGENEL
Cilt 4 Sayı 2

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Akıcı Okuma Becerilerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Alpaslan GÖZLER & Rabia ASAL
Cilt 4 Sayı 2

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Hakkında Dijital Öykü Tasarım Süreçleri ve Bu Deneyimlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Uğur KÜÇÜKOĞLU & Lütfi İNCİKABI
Cilt 4 Sayı 2

Türkiye’de Matematik ve Fen Eğitiminde Karşılaştırmalı Eğitim Konusunda Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Tematik Analizi

Musa SADAK Semahat İNCİKABI & Oya PEKTAŞ
Cilt 5 Sayı 1

Ortaokul Öğrencilerinin Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumları

Süleyman ARSLANTAŞ, Tuğba PÜRSÜN & Mevlüt AYDOĞMUŞ
Cilt 5 Sayı 1

Bütünleştirilmiş Matematik ve Hayat Bilgisi Öğretiminin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Derslere Karşı Tutum Düzeylerine Etkisi

Murat BAŞ, Neşe IŞIK-TERTEMİZ & Bayram TAY
Cilt 5 Sayı 2