|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2020, Vol. 4(1) 55-72

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Farkındalıklarının Araştırılması

Semahat İNCİKABI & Abdullah Çağrı BİBER

pp. 55 - 72   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2020.487.04   |  Manu. Number: tay journal.2020.004

Published online: June 30, 2020  |   Number of Views: 4  |  Number of Download: 201


Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme farkındalıklarını araştırmak ve lisans eğitim süreçlerinde modelleme etkinlikleriyle karşılaşma durumlarını analiz etmektir. Araştırmada belirlenen amaca ulaşmak için bu çalışmada durum çalışması tercih edilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 öğretim yılının güz ve bahar dönemlerinde Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı’nda öğrenim görmekte olan 15 matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak matematiksel modelleme farkındalık anketi kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabii tutulmuş ve tematik kodlamalar yapılmıştır. Araştırma bulguları ortaokul matematik öğretmen adaylarının model, modelleme, matematiksel model ve matematiksel modelleme hakkındaki ön bilgilerinin kısıtlı olduğunu, tam bir tanımlama yapamamakla birlikte somut örnek verme eğilimlerini ortaya koymaktadır. Bulgularla alan yazınla ilintili olarak tartışılmış ve elde edilen sonuçlar ışığında öneriler sunulmuştur.

Keywords: Matematiksel modelleme farkındalığı, Model oluşturma etkinlikleri (MOE), MOE deneyimleri, Ortaokul matematik öğretmen adayları


How to Cite this Article?

APA 6th edition
INCIKABI, S. & BIBER, A.C. (2020). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Farkındalıklarının Araştırılması . TAY Journal, 4(1), 55-72. doi: 10.29329/tayjournal.2020.487.04

Harvard
INCIKABI, S. and BIBER, A. (2020). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Farkındalıklarının Araştırılması . TAY Journal, 4(1), pp. 55-72.

Chicago 16th edition
INCIKABI, Semahat and Abdullah Cagri BIBER (2020). "Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Farkındalıklarının Araştırılması ". TAY Journal 4 (1):55-72. doi:10.29329/tayjournal.2020.487.04.

References
 1. Akgün, L., Çiltaş, A., Deniz, D., Çiftçi, Z., & Işık, A. (2013). İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme ile ilgili farkındalıkları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 1-33. [Google Scholar]
 2. Baki, A. (2010). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. Nursing Plus Open, 2, 8-14. [Google Scholar]
 4. Berry, J. & Houston, K. (1995). Mathematical modelling. Bistrol: J. W. Arrow smith Ltd. [Google Scholar]
 5. Blomhoj, M. & Kjeldsen, T. H. (2006). Teaching mathematical modelling through project work. The International Journal on Mathematics Education, 38 (2), 163-177. Blum, [Google Scholar]
 6. W. (2002). ICMI Study 14: Applications and modelling in mathematics education–Discussion document. Educational Studies in Mathematics, 51(1-2), 149-171. [Google Scholar]
 7. Blum, W. (1991). Applications and modelling in mathematics teaching - A review of arguments and instructional aspects. In M. Niss, W. Blum, and I. Huntley (Eds.), Teaching of Mathematical Modelling and Applications (pp. 10-29). England: Ellis Horwood. [Google Scholar]
 8. Blum, W. (2002). ICMI Study 14: Applications and modelling in mathematics education–Discussion document. Educational Studies in Mathematics, 51(1-2), 149-171. [Google Scholar]
 9. Blum, W., & Borromeo-Ferri, R. (2009). Mathematical modelling: Can it be taught and learnt? Journal of Mathematical Modelling and Application, 1 (1), 45-58. [Google Scholar]
 10. Cheng, K. A. (2001). Teaching mathematical modelling in Singapore schools. The Mathematics Educator, 6, 63-75. [Google Scholar]
 11. Crabtree, B. F. & Miller, W. L. (Eds.). (1999). Doing qualitative research. Sage publications. [Google Scholar]
 12. Creswell, J. W. (2013). Steps in conducting a scholarly mixed methods study. DBER Speaker series. University of Nebraska Discipline-Based Education Research Group [Google Scholar]
 13. Deniz, D. (2014). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme yöntemine uygun etkinlik oluşturabilme ve uygulayabilme yeterlikleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 14. Doğan Temur, Ö. (2012). Analysis of prospective classroom teachers’ teaching of mathematical modeling and problem solving. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 8(2), 83-93. [Google Scholar]
 15. Ekol, G. (2011). Understanding and promoting mathematical modelling competencies: an applied perspective. In G. Kaiser, W. Blum, R. B. Ferri and G. Stillman (Eds.), Trends in teaching and learning of mathematical modelling: ICTMA 14 (pp. 57-64). Netherlands: Springer. [Google Scholar]
 16. Eysenbach, G. & Köhler, C. (2002). How do consumers search for and appraise health information on the world wide web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. BMJ, 324(7337), 573-577. [Google Scholar]
 17. Ferri, R. B. (2011). Effective mathematical modelling without blockages-a commentary. In G. Kaiser, W. Blum, R. B. Ferri and G. Stillman (Eds.), Trends in teaching and learning of mathematical modelling: ICTMA 14 (pp. 181-185). Netherlands: Springer. [Google Scholar]
 18. Ferri, R. B., & Blum, W. (2013, February). Barriers and motivations of primary teachers for implementing modelling in mathematics lessons. In Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8), Antalya, Turkey. [Google Scholar]
 19. Frejd, P. (2012). Modelling assessment of mathematical modelling–A literature review. In MADIF-8: Evaluation and Comparison of Mathematical Achievement, 24-25 January 2012, Umeå, Sweden (pp. 81-90). Svensk förening för Matematik Didaktisk Forskning-SMDF.. [Google Scholar]
 20. Güder, Y. (2013). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematiksel modellemeye ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 21. Güneş, B., Gülçiçek, Ç., & Bağcı, N. (2004). Eğitim fakültelerindeki fen ve matematik öğretim elemanlarının model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(1), 35-48. [Google Scholar]
 22. Haines, C., & Crouch, R. (2007). Mathematical modelling and applications: Ability and competence frameworks. In W. Blum, P. L. Galbraith, H. Henn, and M. Niss (Eds.), Modelling and Applications in Mathematics Education (pp. 417-424). New York: NY: Springer. [Google Scholar]
 23. Hıdıroğlu, Ç. N., & Bukova Güzel, E. (2014). Matematiksel modellemede GeoGebra kullanımı: Boy-ayak uzunluğu problemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 29-44. [Google Scholar]
 24. Ikeda, T., & Kaiser, G. (2005). The role and the relevance of applications and modelling in Japan and Germany–a comparative study. In Proceedings of the Third International ICMI East Asia Regional Conference on Mathematics Education (pp. 7-12). [Google Scholar]
 25. Kaiser, G. (2007). Modelling and modelling competencies in school. In C. Haines, P. Galbraith, W. Blum, and S. Khan (Eds.), Mathematical Modelling Education, Engineering and Economics (pp. 110-119). Chichester: Horwood. [Google Scholar]
 26. Kaiser, G. & Schwarz, B. (2006). Mathematical modelling as bridge between school and university. ZDM, 38(2), 196-208. [Google Scholar]
 27. Kal, F. M. (2013). Matematiksel modelleme etkinliklerinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problemi çözme tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli. [Google Scholar]
 28. Kertil, M. (2008). Matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin modelleme sürecinde incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 221516). [Google Scholar]
 29. Korkmaz, E. (2010). İlköğretim matematik ve sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel modellemeye yönelik görüşleri ve matematiksel modelleme yeterlikleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. [Google Scholar]
 30. Lesh, R. A., & Doerr, H. (2003). Foundations of model and modelling perspectives on mathematic teaching and learning. In R. A. Lesh, and H. Doerr (Eds.), Beyond Constructivism: Models and Modelling Perspectives on Mathematics Teaching, Learning and Problem Solving (pp. 3-33). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. [Google Scholar]
 31. Maaß, K. (2005). Barriers and opportunities for the integration of modelling in mathematic classes- results of an empirical study. Teaching Mathematics and Its Applications, 23, 1-16. [Google Scholar]
 32. Makar, K., & Confrey, J. (2007). Moving the context of modelling to the forefront: Preservice teachers’ investigations of equity in testing. In W. Blum, P. L. Galbraith, H. W. [Google Scholar]
 33. Henn and M. Niss (Eds.), Modelling and applications in mathematics education: 14 th ICMI Study (pp. 485-490). New York: Springer. [Google Scholar]
 34. McMillan, J. H. (1996). Educational research: Fundamentals for the consumer. HarperCollins College Publishers, NY: New York. [Google Scholar]
 35. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage. [Google Scholar]
 36. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2012a). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu matematik uygulamaları I. Dönem öğretmenler için öğretim materyali. Ankara. [Google Scholar]
 37. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2012b). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu matematik uygulamaları II. Dönem öğretmenler için öğretim materyali. Ankara. [Google Scholar]
 38. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara. [Google Scholar]
 39. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programı. Ankara. [Google Scholar]
 40. National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. [Google Scholar]
 41. National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. [Google Scholar]
 42. Niss, M. (1988). Theme Group 3: Problem solving, modeling, and applications. In A. Hirst, and K. Hirst (Eds.), Proceedings of The Sixth International Congress on Mathematical Education (pp. 237-252). Budapest, Hungary: János Bolyai Mathematical Society. [Google Scholar]
 43. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü [ÖYEGM] (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. 22 Aralık 2019 tarihinde http://www.kamudanhaber.net/images/upload/OYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYLYKLERY.pdf adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 44. Özer Keskin, Ö. (2008). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme yapabilme becerilerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 45. Perrenet, J., & Zwaneveld, B. (2012). The many faces of the mathematical modeling cycle. Journal of Mathematical Modelling and Application, 1(6), 3-21. [Google Scholar]
 46. Tekin Dede, A., & Bukova Güzel, E. (2013). Matematik öğretmenlerinin model oluşturma etkinliği tasarım süreçleri ve etkinliklere yönelik görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 288-299. [Google Scholar]
 47. Verschaffel, L., Greer, B., & De Corte, E. (2002). Everyday knowledge and mathematical modeling of school word problems. In K. P. Gravemeijer, R. Lehrer,H. J. Van Oers, and L. Verschaffel (Eds.), Symbolizing, Modeling And Tool Use in Mathematics Education (pp. 171-195). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. [Google Scholar]
 48. Yoon, C., Dreyfus, T., & Thomes, M. (2010). How high is the tramping track? Mathematising and applying in a calculus model-eliciting activity. Mathematics Education Research Journal, 22(2), 141-157. [Google Scholar]
 49. Yu, S. Y., & Chang, C. K. (2011). What did Taiwan mathematics teachers think of model-eliciting activities and modelling teaching?. In G. Kaiser, W. Blum, R. Borromeo-Ferri & G. Stillman (Eds.), Trends in Teaching and Learning of Mathematical Modelling (pp. 147-156). Springer, Dordrecht. [Google Scholar]