|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2021, Vol. 5(2) 229-252

8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun 7E Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi ve Öğrenci Görüşleri

İbrahim KAHYAOĞLU & Gülten TORUN

pp. 229 - 252   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2021.490.04   |  Manu. Number: tay journal.2021.012

Published online: December 31, 2021  |   Number of Views: 75  |  Number of Download: 290


Abstract

Bu çalışmada, “Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler” konusunun yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 7E öğrenme modeline göre öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi araştırılmış ve ayrıca öğrenci görüşlerine de yer verilmiştir. Çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde Batı Karadeniz bölgesindeki bir ilin merkezinde bulunan bir devlet okulunun 8. sınıfında öğrenim görmekte olan 50 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Rastgele belirlenmiş deney ve kontrol gruplarının her birinde 25 er öğrenci bulunmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Cebirsel İfadeler Başarı Testi” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları” kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel çalışmaların sonuçlarına göre “Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler” konusunun öğretiminde 7E öğrenme modeline göre öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına anlamlı bir katkı sağladığı ve öğrenmenin kalıcılığı üzerine olumlu yönde etki ettiği gözlemlenmiştir. Ayrıca 7E öğrenme modeli etkinlikleri ile destekli işlenen derslerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığı, derslerde daha aktif oldukları, dersleri eğlenceli ve ilgi çekici buldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords: Cebir, Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, 7E öğrenme modeli, Yarı yapılandırılmış görüşme


How to Cite this Article?

APA 6th edition
KAHYAOGLU, I. & TORUN, G. (2021). 8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun 7E Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi ve Öğrenci Görüşleri . TAY Journal, 5(2), 229-252. doi: 10.29329/tayjournal.2021.490.04

Harvard
KAHYAOGLU, I. and TORUN, G. (2021). 8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun 7E Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi ve Öğrenci Görüşleri . TAY Journal, 5(2), pp. 229-252.

Chicago 16th edition
KAHYAOGLU, Ibrahim and Gulten TORUN (2021). "8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun 7E Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi ve Öğrenci Görüşleri ". TAY Journal 5 (2):229-252. doi:10.29329/tayjournal.2021.490.04.

References
 1. Referans1 Airasian, P. W. & Walsh, M. E. (1997). Cautions for Classroom Constructivists. Education Digest, 62(8), 62-69. [Google Scholar]
 2. Referans2 Akarsu, E. (2013). 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanında Matematiksel Dil Kullanımlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 3. Referans3 Altun, M. (2006). Matematik Öğretiminde Gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 223-238. [Google Scholar]
 4. Referans4 Avcıoğlu, O. (2008). Lise 2 Fizik Dersinde Newton Yasaları Konusunda 7E Modelinin Başarıya Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 5. Referans5 Ateş, M. (2017). Yapılandırmacı 7E Modeline Göre Düzenlenmiş Öğretim Etkinliklerinin Türkçe Dersindeki Başarıya ve Öğrenmedeki Kalıcılığa Etkisi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19(2), 335-346 [Google Scholar]
 6. Referans6 Bülbül, T. (2010). Yenilik Yönetimi. Memduhoğlu, H. B. ve Yılmaz, K. (Ed.), Yönetimde Yeni Yaklaşımlar İçinde (s.31-51). Ankara: PegemA. [Google Scholar]
 7. Referans7 Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 8. Referans8 Bybee, R.W. (2003). Why The Seven E's? < http://www.miamisci.org/ph/lpintro7e.html > (2009, Ağustos 19). [Google Scholar]
 9. Referans9 Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A. & Landes, N. (2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origins and Effectiveness. Colorado Springs, Co: BSCS. [Google Scholar]
 10. Referans10 Çolak, A. (2014). Ortaöğretim 11. Sınıf Elektromanyetizma Ünitesinde 7E Modelinin Öğrencilerin Kavramsal Başarılarına Etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 11. Referans11 Dane, A., Çetin, Ö. F., Sağırlı, M. Ö. & Baş, F. (2015). Cebirsel İfade, Geometrik Şekil ve Geometrik Yer Arasındaki İlişkiler: Doğru Parçası ve Işın Örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 44-61. [Google Scholar]
 12. Referans12 Dede, Y. (2004). The Concept of Variable and Identification its Learning Difficulties. Educational Sciences: Theory & Practice, 4(1), 50-56. [Google Scholar]
 13. Referans13 Duit, R. (1996). The Constructivist View in Science Education-What it Has to Offer and What Should Not Be Expected From it. Investigações em Ensino de Ciências, 1, 40-75. [Google Scholar]
 14. Referans14 Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5E Model: A Proposed 7E Model Emphasizes “Transfer of Learning” and The Importance of Eliciting Prior Understanding. The Science Teacher, 70(6), 56-59. [Google Scholar]
 15. Referans15 Erbaş, A. & Ersoy, Y. (2003). Kassel Projesi Cebir Testinde Bir Grup Türk Öğrencisinin Başarısı ve Öğrenme Güçlükleri. İlköğretim Online Dergisi, 4(1), 18-39. [Google Scholar]
 16. Referans16 Ergöz, N. (2000). Aritmetikten Cebire Kademeli Geçişi Vurgulayan Eğitimin Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 17. Referans17 Ersoy, Y. & Erbaş, K. (1998). İlköğretim Okullarında Cebir Öğretimi: Öğrenmede Güçlükler ve Öğrenci Başarıları. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 75, 27- 28. [Google Scholar]
 18. Referans18 Eski, M. (2011). İlköğretim 7. Sınıflarda Cebirsel İfadeler ve Denklemlerin Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu. [Google Scholar]
 19. Referans19 Evans, C. (2004). Learning With Inquiring Minds. The Science Teacher, 71(1), 27-30. [Google Scholar]
 20. Referans20 Gürbüz, F. (2012). 7E Öğrenme Modelinin 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 21. Referans21 Gürbüz, F., Turgut, Ü. & Salar, R. (2013). E Modelinin 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesinde Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(3), 80-94. [Google Scholar]
 22. Referans22 Hart, K. E. & Kritsonis, W. A. (2006). A Critical Analysis of John B. Watson’s Original Writing: “Behaviorism as a Behaviorist Views it” (1913). National Forum of Applied Educational Research Journal, 19(3), 1-6. [Google Scholar]
 23. Referans23 Huang, K. J., Liu, T. C., Graf, S. & Lin, L. C. (2008). Embedding Mobile Technology to Outdoor Natural Science Learning Based on The 7E Learning Cycle. In J. Luca, E. Weippl (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Media and Technology 2082-2086. Taywan. [Google Scholar]
 24. Referans24 Jati, N. H. D., Budiyon, B. & Slamet, I. (2017). Students’ Mathematical Communication Ability Using Learning Cycle 7E on Junior High School. Journal of Physics: Conference Series, 895(1), 012040. [Google Scholar]
 25. Referans25 Kayhan, R. (2017). 7E Öğrenme Modeline Uygun Tasarlanan 5. Sınıf Matematik Dersi Kesirler Konusundaki Öğrenci Başarısına, Tutumuna ve Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 26. Referans26 Khalil Shaheen, M. N. & Kayani, M. M. (2015). Improving Students’ Achievement in Biology Using 7E Instructional Model: An Experimental Study. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(4), 471-481. [Google Scholar]
 27. Referans27 Kieran, C. (1992). The Learning and Teaching of School Algebra. D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the National Council of Teachers of Mathematics (pp. 390-419). New York: Macmillan Publishing Co, Inc. [Google Scholar]
 28. Referans28 Koç, G. & Demirel, M. (2004). Davranışçılıktan Yapılndırmacılığa: Eğitimde Yeni Bir Paradigma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 174-180. [Google Scholar]
 29. Referans29 Köksal, O. (2014). 7E Modeline Göre Düzenlenmiş Öğretim Etkinliklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersindeki Başarılarına, Tutumlarına ve Kalıcı Öğrenmelerine Olan Etkisinin İncelenmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1459-1475. [Google Scholar]
 30. Referans30 Köseoğlu, F. & Tümay, H. (2013). Bilimde Yapılandırıcı Paradigma: Teoriden Öğretim Uygulamalarına. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 31. Referans31 Lawson, A. E., Abraham, M. R., & Renner, J. W. (1989). A Theory of Instruction, Using the Learning Cycle to Teach Science Concepts and Thinking Skills. Kansas State University, Manhattan: National Association for Research in Science Teaching. [Google Scholar]
 32. Referans32 Leitze, A. R. & Kitt, N. A. (2000). Using Homemade Algebra Tiles to Develop Algebra and Prealgebra Concepts. The Mathematics Teacher, 93(6), 462-466. [Google Scholar]
 33. Referans33 MEB (2018). Matematik Dersi İlkokul ve Ortaokul Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 34. Referans34 Naluan, N., Phatthalung, N. N. & Kattiyamarn, W. (2013). The Results of 7E Learning Cycle Model with Questioning Technique on Analysis Thinking Abilities and Scientific Learning Achievement of Prathomsuksa 5 Students. Research for Social Development Thailand, Research Presented at Four Technical Conferences, 60-66, London. [Google Scholar]
 35. Referans35 O'Bannon, F. G., Reed, S. & Jones, S. (2002). Indiana's Academic Standards. Grade 7 English/ Language Arts, Mathematics, Science, Social Studies. Indiana State Dept. of Public Instruction, Indiana State Department of Education, Indianapolis, Indiana State Commission for Higher Education, Indianapolis. [Google Scholar]
 36. Referans36 Pirci, A. H. & Torun, G. (2019). Cebirsel İfadeler Konusunun Öğretiminde 5E Öğrenme Modelinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerine Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Dergisi, 28, 494-511. [Google Scholar]
 37. Referans37 Polyiem, T., Nuangchalerm, P. & Wongchantra, P. (2011). Learning Achievement, Science Process Skills, and Moral Reasoning of Ninth Grade Students Learned by 7E Learning Cycle and Socioscientific Issue-based Learning. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(10), 257-564. [Google Scholar]
 38. Referans38 Sağlam, M. (2005). Işık ve Ses Ünitesi Konusunda 5E modeline Uygun Rehber Materyal Geliştiril-mesi ve Etkililiğinin Araştırılması. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 39. Referans39 Sünbül, A. M. (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Konya: Eğitim Akademi. [Google Scholar]
 40. Referans40 Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi: SPSS 10.0-12.0 for Windows. Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 41. Referans41 Yakar, E. A. & Yılmaz, S. (2017). 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebire Yönelik Gerçek Yaşam Durumlarını Matematiksel İfadelere Dönüştürme Sürecindeki Matematiksel Dil Becerileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 292-310. [Google Scholar]
 42. Referans42 Yenice, E. (2014). Yapılandırmacı Yaklaşımın 7E Öğrenme Modelinin 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi "Mitoz ve Mayoz Bölünme" Konusunda Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Kars. [Google Scholar]
 43. Referans43 Yerdelen Damar, S. (2013). The Effect of The Instruction Based on The Epistemologically and Metacognitively Improved 7E Learning Cycle on Tenth Grade Students‟ Achievement and Epistemological Understandings in Physics. Ph.D. Thesis, Middle East Technical University, Ankara. [Google Scholar]
 44. Referans44 Yılmaz, G. K., Ertem, E. & Çepni, S. (2010). The Effect of The Material Based on The 7E Model on The Fourth Grade Students’ Comprehension Skill about Fraction Concepts. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1405-1409. [Google Scholar]